Kontakt dla inwestorów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011
+48 22 290 88 00
bdrzewicz@sygnity.pl

Aktualny kurs akcji:

14.8.2018, 16:49

3,36 PLN

0.00 (0.00%)

Kalendarium

  • 06.08.2018

    Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu półrocznego roku obrotowego za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku

  • 06.08.2018

    Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za pierwszy kwartał roku obrotowego, za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku

  • 06.08.2018

    Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczęty od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku