• Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosów*

  Akcjonariusz

  Liczba akcji/głosów

   Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów**

  Cron sp. z o.o. 

  2 261 000

  19,02 %

      Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  1 444 412

  12,15 %

  Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  1 185 190

  9,97 % 

  Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

  1 179 954

  9,93 %


  * Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w szczególności w oparciu o wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na ostatnie Walne Zgromadzenie, o zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
  ** Aktualny kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 11.886.242 PLNKontakt dla inwestorów

Piotr Piotrowski

Financial Communications Manager
cc group

+48 22 440 1 440
+48 697 613 010
piotr.piotrowski@ccgroup.pl