• Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosów*

  Akcjonariusz

  Liczba akcji/głosów

   Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów**

  Cron sp. z o.o.  

  3 610 148

  23,16 %

   Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE  S.A.

  1 770 002

  11,35 %

  Fundusze zarządzane przez Esaliens TFI S.A.

  1 335 540

  8,57 %

  Fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.

  969 837

  6,22 % 

  * Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w szczególności w oparciu o wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, o zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

  ** Aktualny kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 15.589.947 PLN

   
Kontakt dla inwestorów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011
+48 22 290 88 00
bdrzewicz@sygnity.pl