Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Spółka nie wypłacała dywidend w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych.

Spółka dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.


Kontakt dla inwestorów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011
+48 22 290 88 00
bdrzewicz@sygnity.pl