Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Spółka nie wypłacała dywidend w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych.

Spółka dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.


Kontakt dla inwestorów

Piotr Piotrowski

Financial Communications Manager
cc group

+48 22 440 1 440
+48 697 613 010
piotr.piotrowski@ccgroup.pl