Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Spółka nie wypłacała dywidend w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych.

Spółka dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.


Kontakt dla inwestorów

Adam Kalkusiński

Prezes Zarządu CC Group Sp. z o.o.

+48 601 240 166
+48 22 440 14 40
a.kalkusinski@ccgroup.com.pl