Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Kontakt dla inwestorów

Piotr Piotrowski

Financial Communications Manager
cc group

+48 22 440 1 440
+48 697 613 010
piotr.piotrowski@ccgroup.pl