Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Kontakt dla inwestorów

Adam Kalkusiński

Prezes Zarządu CC Group Sp. z o.o.

+48 601 240 166
+48 22 440 14 40
a.kalkusinski@ccgroup.com.pl