• ZWZ Sygnity 27 marca 2018

  Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 marca 2018 roku

  Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 marca 2018 roku


  PDF (358.57 kB) Pobierz   

  Zapis audio przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 marca 2018 roku

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 27 marca 2018 roku

  Załącznik do raportu bieżącego nr 17_2018


  PDF (317.88 kB) Pobierz   

  Opinia Rady Nadzorczej Sygnity w przedmiocie zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki

  Opinia Rady Nadzorczej Sygnity w przedmiocie zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki


  PDF (266.32 kB) Pobierz   

  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - porządek obrad i projekty uchwał

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. 27.03.2018


  PDF (180.98 kB) Pobierz   
  Załącznik do rb 9/2018


  PDF (322.41 kB) Pobierz   

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku

  Sprawozdanie z działalności Jednostki za rok obrotowy od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku


  PDF (4367.59 kB) Pobierz   

  Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku

  Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku


  PDF (5617.1 kB) Pobierz   

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku

  Sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku


  PDF (4247.55 kB) Pobierz   

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku

  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 1 października 2016 roku do 30 września 2017


  PDF (5800.07 kB) Pobierz   

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2017 roku


  PDF (505.23 kB) Pobierz   
  Załącznik do Sprawozdania Rady Nadzorczej-Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września


  PDF (361.7 kB) Pobierz   

  Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku

  Uchwała Zarządu Sygnity S.A. nr 13


  PDF (55.88 kB) Pobierz   

  Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

  Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika ZWZ,27.03.2018


  DOCX (35.46 kB) Pobierz   

  Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ Sygnity S.A.

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ Sygnity S.A.


  PDF (177.74 kB) Pobierz   
 • Poprzednie walne zgromadzenia

Kontakt dla inwestorów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011
+48 22 290 88 00
bdrzewicz@sygnity.pl