• ZWZ Sygnity 31 marca 2017

  Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.


  PDF (208.49 kB) Pobierz   

  Zapis audio przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2017 roku

  Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2017 roku

  Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2017 roku


  PDF (350.16 kB) Pobierz   
  Załącznik do raportu bieżącego nr 29/2017


  PDF (378.02 kB) Pobierz   

  Powołanie osób nadzorujących Sygnity S.A.

  Powołanie osób nadzorujących Sygnity S.A.
  PDF (229.15 kB) Pobierz   
  Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego 30/2017 - Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A. Pana Ryszarda Wojnowskiego
  PDF (170.95 kB) Pobierz   

  Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Sygnity S.A.

  Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Sygnity S.A.


  PDF (206.29 kB) Pobierz   

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2017 roku

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 marca 2017 roku


  PDF (427.96 kB) Pobierz   

  Wskazanie Członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Sygnity S.A.

  Wskazanie Członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Sygnity S.A.


  PDF (131.13 kB) Pobierz   

  Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
  PDF (210.98 kB) Pobierz   

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.


  PDF (207.72 kB) Pobierz   
  Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 25/2017 - Przebieg pracy zawodowej Pana R. Rewalda


  PDF (169.04 kB) Pobierz   
  Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego nr 25/2017 - Oświadczenie kandydata Pana R. Rewalda


  PDF (94.12 kB) Pobierz   

  Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
  PDF (208.34 kB) Pobierz   

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.


  PDF (207.37 kB) Pobierz   
  Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 23/2017 Przebieg pracy zawodowej Pana Piotra Wierzbickiego


  PDF (215.88 kB) Pobierz   
  Załącznik nr 2 do Raportu Bieżącego nr 23/2017 Oświadczenie kandydata


  PDF (183.8 kB) Pobierz   

  Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Złożenie rezygnacji przez Członak Rady Nadzorczej Sygnity S.A.


  PDF (212.43 kB) Pobierz   

  Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2017 roku

  Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2017 roku


  PDF (221.56 kB) Pobierz   
  Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2017


  PDF (316.54 kB) Pobierz   

  Wnioski akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2017 roku

  Wnioski akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2017 roku


  PDF (282.31 kB) Pobierz   
  Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 20/2017


  PDF (52.41 kB) Pobierz   
  Załącznik nr 2 do raportu Bieżącego nr 20/2017


  PDF (56.04 kB) Pobierz   

  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - porządek obrad i projekty uchwał

  Załącznik nr 1. do Raportu Bieżącego nr 15/2017


  PDF (392.42 kB) Pobierz   
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.


  PDF (183.36 kB) Pobierz   

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku

  Sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy od 1 października 2015r. do 30 września 2016r.


  PDF (4343.29 kB) Pobierz   

  Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy od 1 października 2015r. do 30 września 2016r.


  PDF (4837.49 kB) Pobierz   

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 30 września 2016r.

  Sprawozdanie z działaności Grupy za rok obrotowy od 1 października 2015r. do 30 września 2016r


  PDF (4401.25 kB) Pobierz   

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 r.

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy od 1 października 2015r. do 30 września 2016r.


  PDF (4930.94 kB) Pobierz   

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2016 r.

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy zakończony 30 września 2016 r.


  PDF (736.75 kB) Pobierz   

  Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku

  Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 r.


  PDF (66.52 kB) Pobierz   

  Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Sygnity za rok obrotowy 2016

  Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące rekomendacji udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Sygnity za rok obrotowy 2016


  PDF (347.29 kB) Pobierz   

  Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

  FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


  DOCX (33.87 kB) Pobierz   

  Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ Sygnity S.A.

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ Sygnity SA


  PDF (352.04 kB) Pobierz   
 • Poprzednie walne zgromadzenia

Kontakt dla inwestorów

Piotr Piotrowski

Financial Communications Manager
cc group

+48 22 440 1 440
+48 697 613 010
piotr.piotrowski@ccgroup.pl