• ZWZ Sygnity 31 marca 2014

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał

  7_2014 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał.

   Projekty uchwał.

  PDF (491 kB) Pobierz   

  Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika:

  Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
  DOC (140.5 kB) Pobierz   
  Formularz pelnomocnictwa ZWZ Sygnity 31 marca 2014
  DOC (31 kB) Pobierz   

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity SA z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2013 roku

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity SA z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2013 roku
  PDF (388.53 kB) Pobierz   

  Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji zgłoszeni przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działające w imieniu zarządzanych przez niego funduszy: Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strateg oraz Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji:

  Pan Kristof Zorde - doktor filozofii (Uniwersytet Warszawski), magister Copenhagen University (specjalizacja: teoria inwestycji, ekonometria) i Copenhagen Business School (specjalizacja: rachunkowość). W latach 1980-1984 zarządzał 4 mld USD portfelem papierów wartościowych dla Baltica Insurance, Copenhaga. W latach 1985-1995 był partnerem w duńskim banku inwestycyjnym Sankt Annae Bank, z odpowiedzialnością za międzynarodowe rynki kapitałowe. Przeprowadził około 150 emisji euroobligacji jako manager, co-manager lub joint lead manager emisji dla emitentów takich jak: Bank Światowy, IFC, Danish Finance, IBM, Cariplo, Mac Donalds, British Petroleum, Deutsche Bank, Coca-Cola, Toronto Dominion Bank przy współpracy z Deutsche Bank, Hambros Bank, Westpac Banking Corporation, Salomon Brothers. W latach 1990-1995 zaangażowany w procesy prywatyzacyjne w Polsce. Jako doradca Ministra Przekształceń Własnościowych brał udział w pierwszych polskich prywatyzacjach, indywidualnych i sektorowych. W latach 1998-2013 Managing Partner BDO Polska, piątej największej firmie audytorsko-konsultingowej w Polsce i na świecie. Brał aktywny udział w kształtowaniu instytucji i procesów rynku kapitałowego. Pod jego kierownictwem przeprowadzono w BDO ponad 80 emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jako Visiting Professor przy University of Illinois/UW w latach 2003-2006 prowadził wykłady z rachunkowości dla uczestników Executive MBA.

  Pan Jan Maciejewicz – doktor ekonomii (Szkoła Główna Handlowa). Visiting Professor w Harvard University, Fulbright Scholarship, 1984-1985. W latach 1986-1990 związany z Ministerstwem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W latach 1990–1994 Partner Zarządzający, Prezes Deloitte & Touche, międzynarodowej firmy doradczej, audytorskiej, świadczącej usługi prawne i podatkowe. W latach 1995–2004 Partner Zarządzający, Prezes A.T. Kearney, Warszawa (międzynarodowa firma doradztwa strategicznego). W latach 2004–2007 Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN S.A. - największej firmy w Polsce działającej w obszarze rafineryjnym i petrochemicznym. W latach 2007–2008 adjunkt w Instytucie Zarządzania w Gospodarce, Szkoły Głównej Handlowej. Od 2008 roku Partner ICENTIS Corporate Solutions - prywatnego butiku inwestycyjnego, zajmującego się przejęciami i fuzjami oraz aranżowaniem finansowania. Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A. w latach 2010–2011. Pan Jan Maciejewicz był członkiem rad nadzorczych m.in. Infovide-Matrix S.A., Narodowego Centrum Sportu, CEE Property Fund TFI, Polkomtel S.A., Mazeikiu Nafta. Od września 2012 roku jest Doradcą Zarządu Sygnity S.A.

  Pan Piotr Rymaszewski - jest absolwentem University of Pennsylvania i Cornell Law School w USA. Na początku lat 90-tych był doradcą w Ministerstwie Finansów. W latach 2008-2011 pracował jako członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera. W latach 1995-1999 Prezes KP Konsorcjum, Octava NFI i wiceprezes NFI Piast (2001-2002). W 2003 roku był nominowany przez komitet międzynarodowych obligatariuszy na stanowisko Wice Prezesa Elektrim S.A. Obecnie Prezes Zarządu Octava NFI S.A. oraz Partner w Metropolitan Capital Solutions SKA. Pan Piotr Rymaszewski był członkiem rad nadzorczych m.in. w spółkach Bank BPH S.A., W.Kruk S.A., Polfa Kutno S.A., Medycyna Rodzinna Sp. z o.o., Pollena Lechia S.A. i Rokita S.A. Jest autorem publikacji dotyczących restrukturyzacji firm, reformy procesu stanowienia prawa, konkurencyjności systemowej oraz efektywności administracji państwowej. Pan Piotr Rymaszewski jest Członkiem Rady Nadzorczej Fondul Proprietatea z siedzibą w Rumunii, Link4 S.A. oraz Sygnity S.A. (od 12 września 2012 roku).

  Pan Tomasz Sielicki - absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki, kierunek - informatyka). Od 1992 do czerwca 2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Sygnity S.A., a od 2005 do 2007 roku był Prezydentem Grupy Sygnity. Członkiem Rady Nadzorczej Sygnity jest od 15 czerwca 2007 roku. Pan Tomasz Sielicki jest laureatem wielu prestiżowych nagród biznesowych w kraju i zagranicą. Jest także inwestorem w przedsięwzięcia kilku branż. Pan Tomasz Sielicki jest członkiem m.in. Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Rady Fundacji Wspólna Droga oraz Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława Pagi. Zasiada w Radzie Nadzorczej Agora S.A., jest członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Wiceprezydentem Europejskiej Unii Szachowej, członkiem Zarządu Światowej Federacji Szachowej oraz członkiem Rady Fundacji Brydż24.pl.

  Pan Ryszard Wojnowski - jest absolwentem Uniwersytetu Gama Filho w Rio de Janeiro, gdzie w 1987 roku uzyskał tytuł inżyniera mechanika. W 1996 roku ukończył Studium Podyplomowe Bankowości Inwestycyjnej – London Guildhall University. Jest doradcą inwestycyjnym licencja nr 62. W latach 1995-1996 obejmował stanowisko Naczelnika Wydziału Analiz Rynkowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, w roku 1997 objął stanowisko Naczelnika Wydziału Zarządzania w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI S.A. Pan Ryszard Wojnowski był członkiem rad nadzorczych m.in. w spółkach Apator S.A., Eurocash S.A. Aktualnie jest członkiem rad nadzorczych spółek Apator Control S.A., Apator Metrix S.A., Aiton Caldwell S.A., Datera S.A., Sygnity S.A. (od 30 czerwca 2011 roku).

  PDF (316.01 kB) Pobierz   

  Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A. zgłoszony przez QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działające w imieniu zarządzanego przez niego funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO:

  Pan Piotr Skrzyński - jest absolwentem Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, specjalizacja elektrotechnika–automatyka (rok 1992), Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne w Brest (Francja) na kierunku ekonomii (MBA - rok 1993), jak również Erst & Young + Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Executive In Finance (MBA - rok 2007). Pan Piotr Skrzyński posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie na rynku krajowym oraz zagranicznym zarówno w spółkach o kapitale zagranicznym jak i krajowym. Karierę zawodową rozpoczął we Francji w firmie Merlin Gerin - departament Europy Środkowej i Wschodniej. Pod koniec 1993 roku powrócił do Polski, gdzie w dalszym ciągu pracował jako kierownik marketingu Merlin Gerin w Polsce. Po przejęciu Merlin Gerin przez Schneider Electric w roku 1995 pełnił kolejno funkcję Dyrektora Marketingu, Strategii oraz Rozwoju w Schneider Electric Polska będącą filią tego koncernu w Polsce. Na początku roku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Vatech Polska - filii austriackiego koncernu specjalizującego się w kompleksowych rozwiązaniach dla energetyki. Z końcem 2003 roku został Wiceprezesem Zarządu spółki giełdowej Apator S.A. z Torunia, gdzie do połowy 2007 roku był odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój przedsiębiorstwa oraz wsparcie w zakresie budowy grupy technologicznej i kapitałowej. Od 2007 roku do 2009 roku działając jako Wiceprezes TRIAS S.A. prowadził restrukturyzację tej spółki multimedialnej, w celu uporządkowania jej aktywów i optymalizacji zwrotów z inwestycji. Od kwietnia 2009 roku Pan Piotr Skrzyński pełni funkcję Prezesa w PROTEKTOR S.A, gdzie prowadzi prace restrukturyzacyjne tej spółki. Jest członkiem rad nadzorczych spółek Harper Hygienics S.A. oraz Rubicon Partners S.A. Członkiem Rady Nadzorczej Sygnity S.A. jest od 12 września 2012 roku.

  PDF (304.99 kB) Pobierz   

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 31 marca 2014 roku

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 31 marca 2014 roku
  PDF (478.9 kB) Pobierz   

  Informacja o powołaniu osób nadzorujących Sygnity S.A. na nową kadencję

  Informacja o powołaniu osób nadzorujących Sygnity S.A. na nową kadencję
  PDF (202.73 kB) Pobierz   

  Raport o niezastosowaniu zasady nr 10 Działu IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

  Raport o niezastosowaniu zasady nr 10 Działu IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

  Raport EBI nr 1/2014 o incydentalnym niezastosowaniu zasady części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

  PDF (307.33 kB) Pobierz   
 • Poprzednie walne zgromadzenia

Kontakt dla inwestorów

Piotr Piotrowski

Financial Communications Manager
cc group

+48 22 440 1 440
+48 697 613 010
piotr.piotrowski@ccgroup.pl