Wdrożenie w GPEC „najciekawsze z najlepszych”

10.02.2011

Redakcja Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" nagrodziła Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej za innowacyjny projekt informatyczny zrealizowany w przedsiębiorstwie.


Przeprowadzone przez Pion Utilities wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym HEATNET znalazło się wśród sześciu projektów nagrodzonych tytułem „Najciekawsze z najlepszych wdrożeń IT w przemyśle”. Wyróżnienie „Najciekawsze z najlepszych” przyznawane jest wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę prowadzenia biznesu, podniesienia efektywności i konkurencyjności. W tegorocznej edycji rankingu o tytuł ubiegało się niemal trzydzieści projektów. 

 

HEATNET to jedno z flagowych rozwiązań oferowanych przez Obszar Biznesowy: Rozwiązania Informacji Przestrzennej i Zarządzania Majątkiem, zlokalizowany w Pionie Utilities. Prace nad jego wdrożeniem w GPEC, a następnie rozwojem rozpoczęły się w 2008 roku. HEATNET pozwolił klientowi uporządkować i usystematyzować stale aktualizowane dane dotyczące infrastruktury ciepłowniczej. Umożliwił także szybki dostęp do ogromnych zasobów informacji, co zwiększyło efektywność działania służb GPEC i usprawniło obsługę klientów. 

 

Podstawowe korzyści z wdrożenia to zarządzanie cyklem życia majątku, dostęp do kluczowych wskaźników biznesowych (np. integracja z ERP), do funkcji i danych systemu w terenie (poprzez urządzenia mobilne) oraz raportowanie zarządcze. 

 

Dane do systemu wprowadzane są poprzez Moduł Ewidencji. Szybki dostęp do informacji zgromadzonych w jednej bazie (np. poprzez intranet) ograniczył m.in. ich powielanie przez poszczególne działy. 

 

Poprzez Moduł Wydawania Warunków Technicznych GPEC zyskał możliwość pełnego monitoringu procesu oraz usystematyzowania informacji dotyczących wydanych warunków technicznych. Jest to przydatne w procesie podejmowania decyzji o rozwoju sieci w aspekcie technicznym, ekonomicznym i przestrzennym oraz usprawnia obsługę potencjalnych klientów. 

 

System wizualizuje informacje na mapie, integruje dane przestrzenne z wielu źródeł, optymalizuje planowanie inwestycji i remontów oraz wspomaga obsługę awarii (Moduł Awarii). Ma to wpływ na sprawniejsze zarządzanie siecią ciepłowniczą oraz znacząco przyspiesza proces informowania klientów o przerwach w dostawie ciepła. 

 

Aby zapewnić wysoką jakość usług podczas rozmowy z klientem pracownik Biura Obsługi Klienta posiada dostęp do wszystkich informacji dotyczących danego klienta (Contact Center), a w szczególności danych teleadresowych i informacji dotyczących: 

  • aktualnych umów,
  • faktur i płatności (windykacja),
  • dotychczasowych kontaktów,
  • zdarzeń na sieci (awarie/wyłączenia),
  • statusu spraw (m.in. warunki techniczne, uzgodnienia lokalizacyjne).

 

Informacje dotyczące danego klienta gromadzone są w systemach ERP (np. umowy, faktury, płatności, kontakty) oraz GIS (np. awarie, wyłączenia, warunki techniczne, uzgodnienia lokalizacyjne). 

 

Pracownicy BOK posiadają dostęp do wszystkich danych w ramach jednej aplikacji, co przyczynia się do wzrostu jakości obsługi klienta, jak również daje rzetelną i aktualną informację zarządczą.

Kontakt dla mediów

Katarzyna Cena-Pietrak

Ekspert ds. komunikacji i digital marketingu

+48 508 021 846

KCena@sygnity.pl