Rada Nadzorcza

Składająca się z pięciu osób Rada Nadzorcza Sygnity podejmuje decyzje ważne z punktu widzenia spółki, przywiązując szczególną wagę do wypełniania misji i wizji firmy. Zmienia ją, mając na uwadze poprawianie sprawności funkcjonowania spółki. Sylwetki Członków Rady Nadzorczej prezentujemy poniżej.

Paweł Zdunek

Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki

Pan Paweł Zdunek jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Był jednym z założycieli grupy Interams i pełnił funkcję prezesa tej spółki w latach 1985-1994. Od 1995 roku związany ze spółkami CRON Sp. z o.o. i Locon Sp. z o.o. Wspomagał Zarząd CRON Sp. z o.o. pełniąc funkcję Doradcy Zarządu a następnie zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej tejże spółki. Był również członkiem Rady Nadzorczej Locon Sp. z o.o. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. W roku 2010 objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki LOCON S.A. W tym samym roku został mianowany Prezesem Zarządu CRON Sp. z o.o. i sprawuje tę funkcję do dzisiaj. W latach 2011-2012 był członkiem Rady Nadzorczej CUBE Corporate Release S.A. Od roku 2011 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Simple S.A.

Raimondo Eggink

Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,

Pan Raimondo Eggink studia matematyki teoretycznej ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 roku, gdzie w 2010 roku uzyskał stopień doktora. Pan Raimondo Eggink od 2002 roku prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w radach nadzorczych następujących spółek publicznych i prywatnych: Prime Car Management S.A. (od 2015), PKP Cargo S.A. (od 2015), Suwary S.A. (od 2015), AmRest Holdings SE (od 2010), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (od 2009), PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008). W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012), Netia S.A. (2006-2014), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (2012-2015) i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (2015-2016). Wcześniej Pan Raimondo Eggink był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 roku. Pan Raimondo Eggink swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku, w warszawskim oddziale ING Banku N.V. gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami. Licencję doradcy inwestycyjnego Pan Raimondo Eggink zdobył w marcu 1995 roku. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. W 2000 roku stowarzyszenie AIMR (obecnie – CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a w latach 2004-2013 Pan Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Pan Raimondo Eggink opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Roman Rewald

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pan Roman Rewald posiada wykształcenie prawnicze polskie i amerykańskie, jest adwokatem amerykańskim (Stan Michigan, USA) a w Polsce jest wpisany na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest emerytowanym partnerem kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges. Zajmował się zagadnieniami dotyczącymi podmiotów gospodarczych, w tym akwizycji, finansowania inwestycji i projektów infrastrukturalnych.

Pan Roman Rewald jest Prezesem Centrum Mediacji Lewiatan przy Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Posiada certyfikat International Commercial Mediation Training. Jest także wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji Lewiatan przy Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Jest arbitrem w Alternatywnym Centrum Rozwiązywania Sporów przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Kosowie, a także mediatorem wpisanym na Listę Mediatorów w ICC ADR Paris. Pan Roman Rewald pełnił funkcję Prezesa a obecnie jest członkiem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. W 2014 roku został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta za wybitne zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej w Polsce. 

Piotr Wierzbicki

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Spółki

Pan Piotr Wierzbicki jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie gdzie obronił pracę magisterską z międzynarodowych rynków kapitałowych, a także uczestnikiem Business Programs for Top Executieves organizowanych przez IMD w Lozannie.

Pan Piotr Wierzbicki rozpoczął swoją karierę zawodową w roku 1991 w Dumas West & Co, firmie stowarzyszonej z koncernem telekomunikacyjnym US West, gdzie odpowiadał za operacje firmy na terenie Polski. W latach 1993-1996 był konsultantem w dziale audytu i doradztwa biznesowego polskiego oddziału Price Waterhouse i prowadził projekty z obszarów due diligence, restrukturyzacji oraz audytu dla korporacji międzynarodowych. W latach 1996-2008 pracował w Sun Microsystems Polska, najpierw jako Prokurent oraz CFO, a następnie (od 2002 roku) jako Prezes Zarządu. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Vice-Prezesa zarządu ds. Finansowych w Sygnity SA oraz członka rad nadzorczych w spółkach zależnych Winuel S.A., Polsoft Sp. z o.o. oraz Sygnity Technology Sp. z o.o. W roku 2011 Pan Piotr Wierzbicki dołączył do zespołu zarządzającego regionem EMEA EAST globalnej korporacji technologicznej EMC, gdzie piastował funkcje: Regional Director Sales Strategy oraz równolegle p.o. dyrektora generalnego w polskim oddziale spółki.

W ostatnich latach Pan Piotr Wierzbicki jest aktywny także jako inwestor oraz doradca wspierający start-up’y technologiczne. Od roku 2013 jest operacyjnie i inwestycyjnie związany z firmą Yieldplanet S.A. a od roku 2014 zasiada w jej zarządzie. Yieldplanet S.A. jest dostawcą oprogramowania oraz usług dla branży hotelarskiej i obsługuje ponad 10,000 obiektów na całym świecie. 

Ryszard Wojnowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Ryszard Wojnowski jest absolwentem Uniwersytetu Gama Filho w Rio de Janeiro, gdzie w 1987 roku uzyskał tytuł inżyniera mechanika. W 1996 roku ukończył Studium Podyplomowe Bankowości Inwestycyjnej – London Guildhall University.

Pan Ryszard Wojnowski jest doradcą inwestycyjnym licencja nr 62. W latach 1995-1996 obejmował stanowisko Naczelnika Wydziału Analiz Rynkowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, w roku 1997 objął stanowisko Naczelnika Wydziału Zarządzania w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI S.A. Pan Ryszard Wojnowski był członkiem Rady Nadzorczej Apator S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Eurocash S.A., Rafako S.A., Zakłady Magazynowe Ropczyce S.A. W kwietniu 2011 roku powołany został na członka Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A. 

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity