Zarząd

Zarząd Sygnity stworzył i realizuje nową strategię rozwoju spółki. Dba o to, by wszystkie wprowadzane zmiany sprzyjały poprawie sprawności firmy oraz efektywniejszej współpracy z klientami. Jednocześnie buduje organizację sprzyjającą rozwojowi jej pracowników, opierającą się na przedsiębiorczym i kreatywnym stylu pracy. Sylwetki osób należących do Zarządu prezentujemy poniżej.

Jakub Leśniewski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, P.O. Prezesa Zarządu

Jakub Leśniewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania oraz podyplomowych studiów „Menedżer Europejski” Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami wiodących międzynarodowych firm. Do Sygnity przechodzi z polskiego oddziału Atos SE, globalnego lidera usług informatycznych, gdzie od 2010 roku pełnił rolę Dyrektora do spraw Finansowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku pracując dla GlaxoSmithKline. Następnie, od 1996 do 1999 roku, kontynuował rozwój zawodowy osiągając kolejne szczeble w strukturach spółek funduszu Eastbridge Group. W 1999 roku objął stanowisko CFO w Multikino & M-Investments. Sprawował je do 2003 roku, przez rok łącząc funkcję CFO z pozycją p.o. Dyrektora Generalnego. W kolejnych latach, od 2003 do 2008 roku, związany był z Grupą LVMH w funkcji CFO dla Europy Centralnej Grupy Sephora.

1 października 2015 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Sygnity. Pełni też funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Sygnity Business Solutions S.A. (przed zmianą nazwy Max Elektronik S.A.).

Roman Durka

Wiceprezes Zarządu

Roman Durka jest doktorem nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia MBA w London School of Economics and Political Science.

Od ponad trzydziestu lat związany z sektorem nowych technologii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o., z którym był związany do 1991 roku. W latach 1991-1997 pracował dla IBM Polska Sp. z o.o., gdzie kolejno pełnił funkcje kierownicze: Dyrektora Sprzedaży Sektora Bankowo-Finansowego, Dyrektora Oddziału, Dyrektora Sprzedaży, Zastępcy Dyrektora Generalnego. W latach 1997 – 2006 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym polskiego oddziału firmy Dell. W latach 2006-2007 jako Prezes Zarządu tworzył polski oddział spółki Clearwire. W 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału Sun Microsystems. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nortel Networks Sp. z o.o. W latach 2009-2011 był Prezesem Zarządu Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. W 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Runicom S.A. Od 2012 roku w randze Prezesa Zarządu kierował polskim oddziałem Kapsch BusinesssCom.

1 kwietnia 2015 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu w Sygnity.

Pozostali Członkowie Grupy Zarządzającej

Patryk Choroś

Wiceprezes Zarządu Sygnity International Sp. z o.o.

Patryk Choroś studiował na Politechnice Warszawskiej kierunek Systemy Informatyczne Wspoagania Decyzji. Posiada również tytuł Certified Business Intelligence Professional –  Business Analytics oraz Certified Data Professional.

Doświadczenie w zakresie zagadnień Business Intelligence zdobywa od 2004 roku początkowo kierując projektami wdrożeń hurtowni danych w sektorze telekomunikacyjnym oraz finansowym. W latach 2009-2011 był odpowiedzialny za ponad 100 osobowy zespół wdrożeniowy systemów Business Intelligence w Infovide-Matrix rozwijając ofertę analityczną na nowe rynki (ubezpieczenia, utilities) oraz o nowe obszary kompetencyjne (budżetowanie i planowanie, wizualizacja). Przez ostatnie 5 lat pracował w SAS Institute, realizując szereg zadań od prowadzenia sprzedaży do sektora przemysłowego i publicznego po rozwój sieci partnerskiej. Równolegle zajmował się budowaniem strategii wdrożeń systemów analitycznych dla kluczowych klientów SAS Institute i odpowiadał za pozycjonowanie technologii SAS na rynku.

Od 1 lutego 2017 roku odpowiada za nowopowstały dział Business Intelligence & Data Science w Sygnity S.A. Równocześnie został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Sygnity International Sp. z o.o.Konrad Kaźmierowski

Dyrektor Zarzadzający Sprzedaży Rynki Zagraniczne

Konrad Kaźmierowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów Executive MBA na Politechnice Warszawskiej realizowanych we współpracy międzynarodowej z London Business School, HEC Paris oraz Norwegian School of Economics. 

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w rozwoju sprzedaży na rynkach międzynarodowych w obszarze IT i telekomunikacyjnym. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w Siemens, następnie w latach 2003-2006 pracował w Orange w obszarze współpracy hurtowej z międzynarodowymi operatorami telekomunikacyjnymi. W latach 2006-2007 pracował w grupie PSE. Następnie w latach 2007-2012 jako Dyrektor Sprzedaży w Comarch rozwijał sprzedaż w Europie dla operatorów telekomunikacyjnych. W 2013 roku dołączył do Atos, gdzie początkowo odpowiadał za rozwój biznesu w regionie CEE, następnie jako członek grupy Zarządzającej Atos Polska za obszar Telco & Utilities. Do Sygnity przechodzi z Dimension Data Polska gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Rozwoju Rynku Telco & Utilities.

11 lipca 2016 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity International Sp. z o.o.


Lidia Kłosowska

Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Partnerskich

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Posiada 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu kompleksowymi projektami z obszarów marketingu i sprzedaży na stanowiskach starszego kierownika marki, od 2004 roku dyrektora marketingu i trade marketingu w międzynarodowych korporacjach: Philip Morris i Pernod Ricard (Wyborowa SA). W latach 2009-2012 w Pernod Ricard była również odpowiedzialna w za komunikację i PR korporacyjny, strategię CSR oraz za dział wspierający marketing w obszarach edukacji na temat produktów i sponsoringu jako Dyrektor ds. Komunikacji.

Ma duże doświadczenie w budowaniu silnych i zmotywowanych zespołów, a także w budowaniu marek z  różnych segmentów – od ekonomicznego po segment premium.

Z Sygnity S.A. była związana przez prawie 9 miesięcy na przełomie 2012-2013 roku w roli dyrektora PR i IR oraz Marketingu B2B jako zewnętrzny konsultant z ramienia Agencji PR - RC2. W tym czasie zbudowała nową strukturę działu, strategię marketingu B2B oraz komunikacji, a także zarządzała wszystkimi działaniami komunikacyjnymi oraz kryzysowymi spółki.

Ostatnio pracowała, jako dyrektor ds. marketingu w Eurolot SA, gdzie restrukturyzowała dział marketingu oraz zrealizowała kompleksową kampanię wizerunkową, promującą nową ofertę przewoźnika lotniczego. 

Od 1 sierpnia 2014 roku ponownie zatrudniona w Sygnity S.A. na stanowisku Dyrektora Marketingu.

Janina Korzeniewska

Prezes Zarządu Sygnity Business Solutions S.A.

Janina Korzeniewska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Z branżą IT związana jest od ponad 17 lat. Karierę zawodową rozpoczęła w firmie Apexim, gdzie w latach 1997-2000 zajmowała się implementacją systemu klasy ERP-Baan. W 2001 r. dołączyła do Computerlandu, odpowiadając za realizację wdrożeń systemu ERP Oracle EBS oraz zarządzanie zespołem konsultantów. Od 2006 r., w strukturach Sygnity, zajmowała się budowaniem scentralizowanych kompetencji w zakresie systemów ERP (Oracle EBS, SAP, MS Axapta, IFS) oraz kompetencji BI. Od 2012 r. w zakresie jej odpowiedzialności znalazły się również rozwiązania SOA, a od 2014 r. rozwiązania klasy CPM.

27 lipca 2015 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity Business Solutions S.A. (przed zmianą nazwy Max Elektronik S.A.)

Aneta Lachowicz

Prezes Zarządu GEOMAR S.A.

Aneta Lachowicz posiada tytuł magistra w zakresie Systemów Informacyjnych Zarządzania na kierunku Informatyka i Ekonometria Uniwersytetu Szczecińskiego oraz magistra z zakresu rachunkowości na kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Prawa Europejskiego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania i Zarządzania Projektami UE oraz posiadaczka tytuł MBA uzyskanego w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w obszarze finansów i rachunkowości. Karierę rozpoczęła w Kancelarii Biegłych Rewidentów PROFIT Sp. z o.o., następnie zasilając szeregi kadry menadżerskiej w firmach z sektora stalowego i budowlanego. W kolejnych latach odpowiedzialna była za finanse w spółce należącej do Grupy Kapitałowej LUXMED.

W spółce GEOMAR zatrudniona od stycznia 2012 roku najpierw na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego, następnie Wiceprezesa ds. Finansowych. Od 6 października 2014 roku powołana na stanowisko Prezesa Zarządu.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity