Sygnity

Case study

3 najczęściej spotykane mity dotyczące robotyzacji RPA

Robotic Proces Automation (RPA) umożliwia automatyzację wielu różnych zadań, które do tej pory musiały być wykonywane przez człowieka.

Dzięki RPA można tworzyć roboty programowe lub „boty”, które mogą się uczyć, naśladować, a następnie wykonywać procesy biznesowe oparte na regułach.

Więcej o tym, jak zautomatyzować proces obiegu faktur przeczytasz w naszym e-booku.

1. Roboty RPA pracują tylko dla „największych”

Według raportu „Transformacja technologiczna firm w nowej rzeczywistości” przygotowanego przez Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM, ponad 60,3 proc. firm z sektora MŚP planuje zacząć transformację technologiczną w swoich przedsiębiorstwach. Te dane są tym bardziej interesujące, że dotyczą małych i średnich firm, a do niedawna na automatyzację mogły sobie pozwolić tylko duże koncerny.

Źródło

2. Roboty RPA likwidują stanowiska pracy.

Firmy, które decydują się na wdrożenie rozwiązań RPA, szukają przeważnie oszczędności, które daje wyeliminowanie powtarzalnych czynności. W większości przypadków organizacje nie zastępują pracowników robotami, lecz za ich pomocą odciążają ludzi od monotonnej pracy. Zdarza się, że proces jest blokowany przez jedną, nadmiernie obciążoną osobę – automatyzacja w takich przypadkach znacznie poprawia sprawność i jakość operacyjną.

Według raportu World Economic Forum RPA* wykreuje 2 x więcej miejsc pracy niż zabierze.  Autorzy raportu „The Future of Jobs” (2018) twierdzą, że w wyniku postępu technologicznego znacznie zwiększy się zapotrzebowanie na profesje związane z analizą danych oraz obsługą technologii cyfrowych. Eksperci zajmujący się przyszłością rynku pracy przewidują, że nowe sektory gospodarki cyfrowej będą potrzebowały przede wszystkim analityków, architektów systemów informatycznych, osób potrafiących pozyskiwać dane (data miners), deweloperów oprogramowania i aplikacji, specjalistów od sztucznej inteligencji, projektantów i producentów nowych inteligentnych maszyn czy robotów oraz specjalistów od marketingu cyfrowego i e-commerce.

3. Roboty RPA mają sens tylko przy dużych procesach

Idealnymi kandydatami do zastosowania rozwiązań RPA są proste procesy biznesowe oparte na regułach i danych ustrukturyzowanych. Procesy te są powtarzalne, czasochłonne i bazują na dużych wolumenach, co często zwiększa ryzyko błędów ludzkich.

Przeszkodą do automatyzacji mogą być natomiast procesy nieustandaryzowane z dużym stopniem niespójności zależne od decyzyjności i wiedzy pracowników, przetwarzające dane nie cyfrowe np.: pismo odręczne.

Ograniczenia automatyzacji:

  • Procesy nieustandaryzowane z dużym stopniem niespójności
  • Przetwarzane dane nie mają postaci cyfrowej
  • Proces wymaga ingerencji człowieka, opiera się na jego wiedzy i doświadczeniu.
  • Uwierzytelnienie wielopoziomowe

Idealni kandydaci do automatyzacji:

  • Procesy ustrukturyzowane, oparte na regułach
  • Zadania wymagające wykorzystania wielu systemów/ekranów
  • Działania oparte na dużych wolumenach lub z tendencją do okresowych wahań
  • Czynności czasochłonne bazujące na danych cyfrowych