W dniach 14 i 15 marca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax i ComputerLand podjęły decyzje o fuzji obu firm oraz o zmianie nazwy dla nowopowstałego podmiotu na Sygnity. 31 maja 2007 roku Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie połączenia Emax SA i Sygnity SA. Z tą chwilą spółka Sygnity weszła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Emax, a firma Emax SA została wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Tym samym został zakończony, realizowany zgodnie z przyjętym wcześniej planem, proces fuzji Sygnity SA i Emax SA. 

 

Poniżej przedstawiamy archiwalne informacje dotyczące spółki Emax.