• NWZ Sygnity 16 listopada 2016

  Zapis audio przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 listopada 2016 roku

  PDF (58.36 kB) Pobierz   

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 listopada 2016 roku

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 16 listopada 2016 roku


  PDF (459.11 kB) Pobierz   

  Informacja o powołaniu osób nadzorujących Sygnity S.A. na nową kadencję

  Informacja o powołaniu osób nadzorujących Sygnity S.A.


  PDF (218.09 kB) Pobierz   

  Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.

  Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 listopada 2016r.


  PDF (349.41 kB) Pobierz   
  Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 listopada 2016 roku o godz. 11.00, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich


  PDF (399.26 kB) Pobierz   

  Zgłoszenie Kandydata na Członka Rady Nazdorczej Sygnity S.A.

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 34/2016 oraz 37/2016 Zarząd Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. do Spółki wpłynęła kandydatura Pani Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz na Członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez akcjonariusza Spółki tj. Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.


  Działając na podstawie art. 402 [3] § 1 pkt 3 KSH, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje nt. zgłoszonej kandydatki.


  Niniejsze zgłoszenie ma związek z wyborem członków Rady Nadzorczej Spółki przewidzianym w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r.


  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, FCIArb

  (ur. 1964)

  ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

  Tel.: 22 318 69 01

  Faks: 22 318 69 31

  b.gessel@gessel.pl

  www.gessel.pl

   

  Doświadczenie zawodowe

  1993obecnie Kancelaria Prawna GESSEL, Warszawa

  Założycielka oraz Wspólnik Zarządzający. Ekspert w dziedzinie M&A, private equity, arbitrażu i prawa handlowego

  2005–obecnie Sąd Arbitrażowy Lewiatan przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

  Prezes (od 2011).

  2012 – obecnie Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

  Wykładowca

  2015 – obecnie ICC Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy, Paryż

  Członek reprezentujący Polskę

   

  Języki

  Angielski, Rosyjski

   

  Wykształcenie

  Doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2009; temat rozprawy: „Charakter prawny oświadczeń i zapewnień w umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (w świetle zasady swobody umów)” [wydane przez Wolters Kluwer in 2010]. W roku akademickim 2015/2016 jako wizytujący wykładowca prowadzi badania komparatystyczne z zakresu naruszeń związanych z transakcjami M&A na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie, które w roku akademickim 2016/2017 kontynuuje na wydziale prawa Uniwersytetu w Cambridge, w ramach programu Herbert Smith Freehills visiting professor scheme.

   

  Doświadczenie arbitrażowe

  Od 1995 roku arbitraż stał się jednym z istotnych elementów kariery zawodowej Beaty Gessel. Do tej pory wzięła udział w około 100 postępowaniach arbitrażowych, krajowych oraz międzynarodowych (prowadzonych m.in. wg reguł ICC, UNCITRAL, FCC, IAA, Lewiatan, KIG) z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego (m.in. wg regulacji FIDIC) i kontraktów handlowych. Członek Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Londynie (Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators, FCIArb). W 2015 roku została członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC. W latach 2014-2015 rekomendowana przez ranking Chambers Global na liście „Most in Demand Arbitrators”.

   

  Doświadczenie w dziedzinie M&A

  Beata Gessel posiada rozległą wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie fuzji i przejęć. Lata praktyki uczyniły z niej eksperta z imponującym dorobkiem. Od początku swej kariery (1989) Beata Gessel doradzała w ponad 200 transakcjach M&A, zarówno inwestorom kapitałowym (PE/ VC Funds) jak i strategicznym.Wielokrotnie wskazywana w rankingach krajowych oraz zagranicznych, jako lider w transakcjach M&A i PE/VC, m.in. przez: dziennik „Rzeczpospolita”, Practical Law Company, Chambers & Partners, Legal 500. 2


  Wpisana na listę arbitrów:

  Sąd Arbitrażowy Lewiatan, Warszawa
  Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Singapur
  Vienna International Arbitral Centre (VIAC), Wiedeń, Austria
  Sąd Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego przy Izbie Handlu i Przemysłu, Bukareszt, Rumunia
  Sąd Arbitrażowy przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE), Warszawa, Polska
  Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA)
  Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Warszawa, Polska
  Sąd Polubowny przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), Warszawa, Polska


  Organizacje i Stowarzyszenia

  International Chamber of Commerce (ICC), Paryż, Francja  - Członek Sądu reprezentujący Polskę

  ICC Polska, Warszawa, Polska - Członek

  ArbitralWomen, Paryż, Francja - Członek

  Charted Institute of Arbitrators (CIArb), Londyn, Wielka Brytania - Członek - status: Fellow of the CIArb (FCIArb) oraz członek Komitetu Odziału Europejskiego CIArb

  International Bar Association, Londyn, Wielka Brytania - Członek

  Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), członek European Venture Capital Association (EVCA), Warszawa, Polska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

  Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego, Warszawa, Polska - Członek komisji rewizyjnej

  Kongres Kobiet Polskich, Warszawa, Polska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

  Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie - Założyciel (w uznaniu zasług w budowaniu dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie powiększania kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie, w styczniu 2013 roku Beata Gessel została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej)

  Fundacja GESSEL dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie - Założyciel. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez finansowanie stypendiów dla artystów, badaczy, kuratorów i twórców; finansowanie programów naukowo-badawczych w zakresie historii sztuki współczesnej oraz problemów konserwatorskich dzieł sztuki współczesnej; oraz poprzez pomoc finansową w powiększaniu kolekcji sztuki współczesnej i wszelkich działań promujących i powiększających wiedzę na temat sztuki współczesnej.

  PDF (69.82 kB) Pobierz   

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 34/2016 oraz 37/2016 Zarząd Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 14 listopada 2016 r. do Spółki wpłynęła kandydatura Pana Piotra Skrzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez akcjonariusza Spółki tj.  QUERCUS Parasolowy  SFIO zarządzanego przez QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.


  Działając na podstawie art. 402 [3] § 1 pkt 3 KSH, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje nt. zgłoszonego kandydata, przy czym Emitent przypomina, iż Pan Piotr Skrzyński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od września 2012 roku.


  Niniejsze zgłoszenie ma związek z wyborem członków Rady Nadzorczej Spółki przewidzianym w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r.


  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


  Piotr Skrzyński 


  Pan Piotr Skrzyński jest z wykształcenia inżynierem, ekonomistą i finansistą. Jest absolwentem Akademii Górniczo– Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki  o specjalizacji elektrotechnika– automatyka ( rok 1992), Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne w Brest (Francja) na kierunku ekonomii (MBA- rok 1993), jak również  Erst & Young+ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- Executive In Finance (MBA- rok 2007).


  Pan Piotr Skrzyński posiada  wieloletnie doświadczenie menedżerskie na rynku krajowym oraz zagranicznym zarówno w spółkach o kapitale zagranicznym jak i krajowym.


  Karierę zawodową rozpoczął pod koniec swoich studiów we Francji, w firmie Merlin Gerin- departament Europy Środkowej i Wschodniej. Pod koniec 1993 roku powrócił do Polski, gdzie w dalszym ciągu pracował jako kierownik marketingu tej firmy w Polsce.


  Po przejęciu firmy Merlin Gerin przez Schneider Electric w roku 1995, pełnił kolejno funkcję Dyrektora Marketingu, Strategii oraz Rozwoju w firmie Schneider Electric Polska będącą filią tego koncernu w Polsce.


  Na początku roku 2003 Pan Piotr Skrzyński objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Vatech Polska- filii austriackiego koncernu specjalizującego się w kompleksowych rozwiązaniach dla energetyki.


  Z końcem 2003 roku Pan Piotr Skrzyński został Wiceprezesem Zarządu spółki giełdowej Apator S.A. z Torunia, gdzie do połowy 2007 roku był odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój przedsiębiorstwa oraz wsparcie w zakresie budowy grupy technologicznej i kapitałowej.


  Od 2007 do 2009 działając jako wiceprezes TRIAS S.A. Pan Piotr Skrzyński prowadził restrukturyzację tej spółki multimedialnej, w celu uporządkowania jej aktywów i optymalizacji zwrotów z inwestycji.


  Od 20 kwietnia 2009 roku Pan Piotr Skrzyński pełni funkcję Prezesa w PROTEKTOR S.A, gdzie przeprowadził prace restrukturyzacyjne tej spółki wraz z jej oddziałami w Niemczech, Francji, Czechach i Mołdawii.

  PDF (121.62 kB) Pobierz   

  Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 34/2016 oraz 37/2016 Zarząd Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 14 listopada 2016 r. do Spółki wpłynęła kandydatura Pana Tomasza Sielickiego na Członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez akcjonariusza Spółki tj. Pana Ryszarda Wojnowskiego.


  Działając na podstawie art. 402 [3] § 1 pkt 3 KSH, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje nt. zgłoszonego kandydata.


  Niniejsze zgłoszenie ma związek z wyborem członków Rady Nadzorczej Spółki przewidzianym w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r.


  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


  Tomasz Sielicki


  Tomasz Sielicki ma 56 lat. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki, kierunek - informatyka). W Sygnity SA (d. ComputerLand SA) pracował od powstania firmy w 1991 roku, od 1992 do 2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie przez 2 lata pełnił funkcję Prezydenta Grupy. Jest powszechnie uznawany za twórcę sukcesu firmy. Od 2007 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki, obecnie jest jej Przewodniczącym. Pan Sielicki jest także inwestorem w przedsięwzięciach kilku branż.


  Tomasz Sielicki jest członkiem m.in. Rady Europejskiego Forum Nowych Idei Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy amerykańskiej Fundacji Wolności, Trilateral Commission oraz Rady Fundacji „Wspólna Droga”. Zasiada w radzie nadzorczej Agora SA. Jest przewodniczącym jury nagrody „Polacy z Werwą” w kategorii Innowacje w Biznesie.


  Tomasz Sielicki jest laureatem nagrody INFO-STAR (1995). W 1999 roku otrzymał tytuł Lidera Polskiego Biznesu, przyznany spółce Sygnity (d. ComputerLand) przez Business Centre Club. The Wall Street Journal zaliczył go do grona dziesięciu najlepszych menedżerów Europy Środkowej (Central Europe's Top 10 Executives). Podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos w 1999 roku odebrał prestiżową nagrodę Global Leader for Tomorrow, przyznawaną co roku wybitnym osobistościom ze świata polityki i biznesu przez organizatorów Forum oraz magazyn WorldLink. W roku 1997 oraz 2001 otrzymał przyznaną ComputerLand przez Parkiet nagrodę dla Najlepszej Spółki Giełdowej za wzrost wartości akcji. W 2005 roku Tomasz Sielicki jako jedyny Polak znalazł się wśród 25 osobowości wyróżnionych w rankingu „Stars of Europe 2005” europejskiej edycji prestiżowego tygodnika BusinessWeek. Ranking „Stars of Europe” wskazał na 25 postaci ze świata polityki, biznesu i mody, które są „liderami zmian w zjednoczonej Europie”. W kwietniu 2006 roku otrzymał prestiżową nagrodę polskiego środowiska teleinformatycznego, przyznaną przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Nagroda ta przyznawana jest osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju rynku informatycznego i  telekomunikacyjnego.


  Tomasz Sielicki gra w brydża i w szachy. Do czerwca 2013 roku był prezesem Polskiego Związku Szachowego, a do sierpnia 2014 roku był pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Unii Szachowej i członkiem Executive Board światowej federacji szachowej FIDE. Od kwietnia 2013 roku jest członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest też wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Bridge24.pl oraz przewodniczącym Rady Przyjaciół Szachów.

  PDF (1395.72 kB) Pobierz   

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 34/2016 oraz 37/2016 Zarząd Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 9 listopada 2016 r. do Spółki wpłynęła kandydatura  Pana Mariusza Bogdana Tokarskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez akcjonariusza Spółki tj. Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowanego przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, dysponującego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.


  Działając na podstawie art. 402 [3] § 1 pkt 3 KSH, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje nt. zgłoszonego kandydata.


  Sygnity przypomina przy tym, iż powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przewidziane jest w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r.


  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


  Mariusz Bogdan Tokarski


  Absolwent Wydziału Telekomunikacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego UTP (dawniej ATR) w Bydgoszczy. Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Telekomunikacji UTP (od 1978 do 1990), gdzie zajmował się m.in. wykorzystaniem systemów mikrokomputerowych w różnych dziedzinach życia i gospodarki. Posiada publikacje naukowe.


  W ciągu osiemnastu lat pracy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (od 1990 do 2008) kierował oddziałem, następnie regionem, a ostatnie lata pracy jako dyrektor wykonawczy w centrali Banku był odpowiedzialny za finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym m. in. organizowanie finansowania przedsiębiorstw w formie kredytów konsorcjalnych oraz innych instrumentów dłużnych na rynku lokalnym i europejskim.


  W latach 2013 do 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o. o. w Bydgoszczy (BSB), gdzie przeprowadził proces głębokiej restrukturyzacji Spółki  obejmującej  m.in.. restrukturyzację kosztów, organizacyjną  jak i przygotowanie zasobów kadrowych do realizacji zadań w strukturze  nastawionej na samodzielne konkurowanie na rynku IT oraz opracował  i wdrożył  nowy  model funkcjonowania sprzedaży. 


  W latach 1992 do 1995 uczestniczył w pracach rady nadzorczej „Celuloza Świecie” S.A. (później Frantschach Świecie, obecnie Mondi Świecie), w latach 1996 do 2001 Zakładów Chemicznych „Organika Zachem” w Bydgoszczy oraz w latach 1997 do 2001  „Apator” S.A. w Toruniu jako przewodniczący rady. Od 2014 roku  pełni funkcję  niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej mBanku Hipotecznego S.A. w Warszawie.


  Posiada doświadczenie we wdrażaniu zaawansowanych technologii informatycznych w bankowości. Był członkiem zespołów wdrażających zintegrowane systemy informatyczne IBIS/AS w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz „Flexcube” w Citibanku.

  Ukończył wiele szkoleń w kraju i zagranicą, w tym m. in. w zakresie corporate finance, risk management, branch productivity czy branch network management. Uczestniczył również w rocznym programie „Management” organizowanym przez Harvard Business i Ican Institute.

  PDF (117.24 kB) Pobierz   

  PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2016 R.

  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 listopada 2016r.


  PDF (456.9 kB) Pobierz   

  FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

  FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NWZA 16 LISTOPADA 2016


  DOC (203 kB) Pobierz   

  FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

  Formularz pełnomocnictwa NWZA Sygnity S.A. 16 listopada 2016


  DOC (32 kB) Pobierz   

  34/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZA


  PDF (239.17 kB) Pobierz   

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity S.A.

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZA


  PDF (179.37 kB) Pobierz   
 • Poprzednie walne zgromadzenia

Kontakt dla inwestorów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011
+48 22 290 88 00
bdrzewicz@sygnity.pl