29.01.2016  Informacja prasowa

Skarb Państwa - Ministerstwo Finansów podpisało z Sygnity umowę na „Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawę oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych”. Jest to dodatkowa umowa uzupełniająca do kontraktu podpisanego w lutym 2013 roku na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki, wartego 232,1 milionów złotych brutto. Wartość podpisanej dzisiaj umowy osiągnie maksymalnie 80,7 milionów złotych brutto. Podpisana umowa obejmuje świadczenie dalszego rozwoju systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawę i utrzymanie oprogramowania do 2022 roku. Zawarcie umowy uzupełniającej pozwala Zamawiajacemu wprowadzić nowe funkcjonalności do systemu, które nie mogły być przewidziane w 2012 roku na etapie przygotowania i publikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PDF (164.45 kB) Sygnity podpisało ze Skarbem Państwa umowę rozszerzającą zakres realizacji Programu e-Podatki   
 • 11.06.2019       Informacja prasowa

  Komunikat prasowy Sygnity S.A. z dnia 11 czerwca 2019 rokuW dniu 11 czerwca 2019 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w związku z prowadzonym śledztwem, zwróciło się do Sygnity S.A. („Spółka”) o wydanie przedmiotów i dokumentacji mogących stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu. Spółka zgodnie z przedstawionym wnioskiem niezwłocznie przekazała wskazaną dokumentację oraz przedmioty. W siedzibie Spółki nie było prowadzone przeszukanie. Spółka zadeklarowała gotowość do dalszej współpracy z organami prowadzącymi postępowanie.

  06.07.2017       Informacja prasowa

  GK Sygnity S.A., jeden z czołowych dostawców rozwiązań IT w Polsce, zakończyła II kwartał roku obrotowego 2016/2017 stratą netto w wysokości 88,2 mln zł. Na wysokość straty wpłynęły jednorazowe operacje księgowe o łącznej wartości około 95,9 mln zł.   Negatywny wpływ na wyniki Spółki ma przede wszystkim sposób rozliczania realizowanego od dawna kontraktu na budowę systemu e-Podatki, który milionom Polaków  i firm w Polsce skutecznie ułatwia rozliczenie z fiskusem. Zgodnie z zapisami umowy, Sygnity samodzielnie finansuje wykonanie kolejnych etapów tego projektu. Wpływa to na rentowność realizowanego kontraktu. W związku z tym, zarząd Sygnity S.A. musiał podjąć decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego na kwotę ok. 76 mln zł, obejmującą  m.in. zidentyfikowany wzrost kosztów na realizacji projektu.
  PDF (326.33 kB) Sygnity – wyniki obciążone odpisami o charakterze księgowym   

  04.07.2017       Informacja prasowa

  Spotkanie z Obligatariuszami.Informujemy, że w piątek 7 lipca br. odbędzie się w siedzibie Spółki spotkanie z Obligatariuszami Sygnity. Obligatariusze zainteresowani uczestnictwem w tym spotkaniu proszeni są o mailowe zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres biuro_zarzadu@sygnity.pl. Jednocześnie prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem wyciągu z rachunku potwierdzającego posiadanie Obligacji.

  22.05.2017       Informacja prasowa

  Zarząd Sygnity S.A. poinformował o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki dwóch nowych Członków Zarządu: Mariusza Juraka oraz Tomasza Kozdryka.
  PDF (377.1 kB) Powołanie nowych Członków Zarządu    

  18.05.2017       Informacja prasowa

  W ramach umowy partnerskiej podpisanej z ABB – światowym liderem wśród dostawców innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, firma Sygnity rozpoczyna sprzedaż i wdrożenia dedykowanych rozwiązań aplikacyjnych ABB klasy Enterprise.
  PDF (407.72 kB) Sygnity S.A. partnerem ABB    
  zobacz wszystkie informacje prasowe   
 • 06.07.2017    Sygnity – wyniki obciążone odpisami o charakterze księgowym    Aktualność

  GK Sygnity S.A., jeden z czołowych dostawców rozwiązań IT w Polsce, zakończyła II kwartał roku obrotowego 2016/2017 stratą netto w wysokości 88,2 mln zł. Na wysokość straty wpłynęły jednorazowe operacje księgowe o łącznej wartości około 95,9 mln zł. 

  czytaj więcej   

  22.05.2017    Powołanie nowych Członków Zarządu    Aktualność

  Zarząd Sygnity S.A. poinformował o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki dwóch nowych Członków Zarządu: Mariusza Juraka oraz Tomasza Kozdryka.

  czytaj więcej   

  18.05.2017    Sygnity S.A. partnerem ABB    Aktualność

  Sygnity S.A., w ramach umowy partnerskiej podpisanej z ABB – światowym liderem wśród dostawców innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, rozpoczyna sprzedaż i wdrożenia dedykowanych rozwiązań aplikacyjnych ABB klasy Enterprise

  czytaj więcej   

  28.04.2017    Oświadczenie Zarządu    Aktualność

  Sygnity S.A. oświadcza, że nie łaczy ją z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowa na realizację usługi serwisowej Systemu zarządzania Infrastrukturą, zawarta na okres 30 lat.


  czytaj więcej   

  12.04.2017    Analityka wspierająca nowoczesne strategie sprzedażowe    Aktualność

  Analityka wspierająca nowoczesne strategie sprzedażowe


  Popularyzacja wykorzystania analityki biznesowej we wszystkich obszarach funkcjonowania nowoczesnych banków przekłada się na zupełnie nowy wymiar wyzwań z jakimi powinniśmy się zmierzyć.

  czytaj więcej   
  zobacz wszystkie aktualności   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl

Zobacz także:

Raporty bieżące

Dowiedz się więcej 

Prezentacje i webcasty

Dowiedz się więcej 

Wybrane dane finansowe

Dowiedz się więcej