• 20.08.2013   Informacja prasowa dotycząca wyników finansowych Sygnity S.A. za 2 kwartał i skonsolidowane wyniki za 1 półrocze roku finansowego 2012/2013

  Giełdowa spółka Sygnity S.A., czołowy gracz na rynku IT i nowych technologii wśród firm świadczących usługi wdrożenia i oprogramowania w sektorze administracji publicznej, bankowym i energii, zaprezentowała wyniki finansowe za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze roku obrachunkowego 2012/2013.  

  czytaj więcej   
 • 06.02.2013   Sygnity SA modernizuje system NFZ

  Sygnity SA po raz kolejny podpisało kontrakt na  dostawę zespołu urządzeń do modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieciowej w obszarze Data Center. Oferta Sygnity SA została wybrana jako najkorzystniejsza w nieograniczonym przetargu  publicznym na modernizację sprzętu i systemu Data Center Centrali NFZ. Kontrakt opiewa na 2,789 tys. złotych brutto i obejmuje 12-miesięczny okres serwisowania. 

  czytaj więcej   
 • 01.02.2013   e-Podatki ostatecznie z Sygnity SA. Podpisanie umowy z Ministerstwem Finansów finalizuje proces przetargowy.

    Warszawa, 01.02.2013 r. -- Sygnity SA podpisało jeden z najważniejszych w dotychczasowej historii firmy kontrakt na Budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki wraz z usługami dodatkowymi z Ministerstwem Finansów. Całkowita wartość brutto umowy wynosi: 232.101.000 PLN. Oferta Sygnity SA została wyłoniona jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa będzie wdrażana w latach 2013-2021.  

  czytaj więcej   
 • 11.01.2013   Powołanie osób zarządzających na nową kadencję

  Zarząd Sygnity S.A. („Spółka”, „Sygnity”) informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2013 roku powołała na nową wspólną trzyletnią kadencję

  czytaj więcej   
 • 14.12.2012   Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity SA

  czytaj więcej   
 • 07.12.2012   Informacja o przyjęciu strategii Sygnity S.A. na lata 2013-2015

  Sygnity S.A., czołowy dostawca rozwiązań informatycznych w Polsce, opublikowała strategię rozwoju na lata 2013-2015. Spółka już od roku 2013 będzie rentowna na wszystkich poziomach rachunku wyników, z przewidywalnymi przychodami i strukturą kosztów porównywalną z najlepszymi krajowymi spółkami z branży IT. 

  czytaj więcej   
 • 22.10.2012   Umowa serwisowa Sygnity z Energa Operator SA

  Sygnity podpisało 3-letnią umowę z  Energa Operator S.A., obejmującą serwis i rozwój systemów opracowanych i wdrożonych wcześniej przez Sygnity. Wartość umowy to 7.722.000 złotych.

  czytaj więcej   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl

Zobacz także:

Raporty bieżące

Dowiedz się więcej 

Prezentacje i webcasty

Dowiedz się więcej 

Wybrane dane finansowe

Dowiedz się więcej