• 02.10.2012   Informacja o zawarciu umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

  Przedmiotem Umowy jest utrzymanie w sprawności Oprogramowania użytkowego „OU POMOST/ POMOST Std” wspierającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej.

  czytaj więcej   
 • 20.09.2012   X edycja konferencji ERP GigaCon za nami

  Tym razem w Warszawie nasz ekspert opowiadał o  aplikacjach dostępnych w chmurze - na przykładzie systemu Quatra.

  czytaj więcej   
 • 12.09.2012   Powołanie Janusza R. Guy’a na stanowisko Prezesa Zarządu Sygnity

  Sygnity informuje o rezygnacji Janusza R. Guy’a z funkcji Członka Rady Nadzorczej i powołaniu Janusza R. Guy’a na stanowisko Prezesa Zarządu.

  czytaj więcej   
 • 05.09.2012   Wybór oferty Sygnity w przetargu na System ePodatki

  Informacja o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu na „Budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e Podatki wraz z usługami dodatkowymi”.

  czytaj więcej   
 • 03.09.2012   Quatra zaprasza na konferencję ERP GigaCon

  Zapraszamy do wzięcia udziału w X edycji konferencji ERP, poświęconej najnowszym osiągnięciom w ramach Zintegrowanych Systemów Zarządzania klasy ERP.

  czytaj więcej   
 • 16.08.2012   Komentarz Zarządu do wyników finansowych za 6Q 2011/2012

  Wyniki osiągnięte przez spółkę w VI kwartale roku obrotowego 2011/2012 znajdowały się pod silną presją czynników zewnętrznych, w dużej mierze niezależnych od spółki. Główny wpływ na nie miało trwające ponad 4 miesiące wezwanie do sprzedaży akcji ogłoszone przez Asseco Poland S.A., a także trudne otoczenie makroekonomiczne przekładające się na ogólnie niski poziom kontraktacji w branży IT.

  czytaj więcej   
 • 19.07.2012   Sygnity we współpracy z Nokia Siemens Networks dostarczy systemy rozliczeń dla polskiej branży utilities

  Sygnity S.A. i Nokia Siemens Networks będą wspólnie pracować nad systemami rozliczeń czasu rzeczywistego dla sektora użyteczności publicznej i inteligentnych sieci w Polsce.

  czytaj więcej   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl

Zobacz także:

Raporty bieżące

Dowiedz się więcej 

Prezentacje i webcasty

Dowiedz się więcej 

Wybrane dane finansowe

Dowiedz się więcej