• 03.11.2011   Sygnity stworzy e-Urząd dla województwa lubuskiego

    Sygnity w konsorcjum z Max Elektronik podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację projektu „Lubuski e-Urząd”.

    czytaj więcej   
  • 02.11.2011   Sygnity finalizuje testy produktów dla rynku MSP

    Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw pojawią się na rynku na początku 2012 roku

    czytaj więcej   
  • 26.10.2011   Sygnity dla Kancelarii Sejmu

    Sygnity zawarło umowę z Kancelarią Sejmu na świadczenie serwisu pogwarancyjnego Systemu Obsługi Głosowań w Sali Posiedzeń Sejmu.

    czytaj więcej   
  • 07.10.2011   Informacja o zawarciu znaczącej umowy

    Firma Sygnity podpisała umowę ramową na sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych z Huawei International Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze

    czytaj więcej   
  • 21.09.2011   Innowacje w informatycznych systemach zarządzania

    Prezentacja „Prototypu Platformy Usług e-Biznesowych (e-PUB)" podczas konferencji „Innowacje w informatycznych systemach zarządzania”

    czytaj więcej   
  • 07.09.2011   Sygnity dla Ministerstwa Obrony Narodowej

    Sygnity podpisało umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznych Resortu Obrony Narodowej wraz z usługą wdrożeniową.  

    czytaj więcej   
  • 31.08.2011   Wyniki finansowe

    I półrocze 2011 – pozytywne efekty zakończonej restrukturyzacji, II kwartał 2011 - zysk netto 1,35 mln PLN

    czytaj więcej   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl

Zobacz także:

Raporty bieżące

Dowiedz się więcej 

Prezentacje i webcasty

Dowiedz się więcej 

Wybrane dane finansowe

Dowiedz się więcej