Kanał Masowy dla Organów Rentowych już działa - Sygnity oddaje kolejny etap realizacji projektu e-Podatki

01.02.2016Sygnity S.A. rozpoczęło rok sukcesami na polu zrealizowanych dostaw komponentów e-Podatki. Do listy wykonanych dla Ministerstwa Finansów w ramach kontraktu e-Podatki produktów doszedł kolejny - Kanał Masowy dla Organów Rentowych (KMdOR). Jest to system informatyczny, który umożliwia automatyczne przesyłanie informacji do administracji podatkowej przez organy rentowe. Kanał Masowy dla Organów Rentowych obsługuje formularze rocznego zeznania podatkowego (PIT-40A/11A), które przesyłane są do urzędów skarbowych z organów rentowych, m.in.: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS czy Wojskowego Biura Emerytalnego. Dzięki temu, administracja podatkowa otrzymuje kolejne cyfrowe dane o podatnikach, a co za tym idzie udoskonala usługę PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37 uzupełniając za podatnika kolejne rubryki informacjami z formularzy PIT40-A/11A. 


Wprowadzenie w 2015 roku rewolucyjnej usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, było poważnym krokiem ku zmianie podejścia do obsługi podatnika przez polską administrację podatkową. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku pracodawcy po raz pierwszy mieli obowiązek wysłać PIT-11 do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej, a konsekwencją tego działania jest właśnie usługa PFR, która pobiera dane z przesłanych formularzy i wypełnia je automatycznie. - podkreśla Roman Durka, Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A. - Fakt, że to właśnie Sygnity jest autorem i współtwórcą narzędzi, które przyczyniają się do tego elementu transformacji naszej skarbowości jest dla nas znaczący. – dodaje Wiceprezes Durka.

Od początku roku podatnicy mogą też logować się do swojego konta podatnika przez Portal Podatkowy, gdzie w pełni zdalnie mają możliwość obsługiwać swoje zobowiązania i korespondencje z urzędem
w zakresie trzech podatków - PCC, SD i KP. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu przez Sygnity we wszystkich 400 urzędach skarbowych w Polsce nowego systemu poboru podatków. 8 stycznia z sukcesem wdrożono pakiet funkcjonalności modułu Mandaty - rozwiązanie umożliwiające wprowadzanie informacji o mandatach i grzywnach przez organ do tego uprawniony, przyjmowanie płatności za mandaty od ukaranych oraz dystrybucje stosownej kwoty do budżetu państwa - zapewniając resortowi finansów obsługę wierzycielską zobowiązań wynikających z nakładania mandatów karnych. 20 stycznia Sygnity uruchomiło, na oddanym na koniec roku koncie podatnika na Portalu Podatkowym, opcję rejestracji z uwierzytelnianiem profilem zaufanym ePUAP, co w stosunku do dotychczasowej funkcjonalności, rejestracji konta z uwierzytelnianiem za pomocą podpisu kwalifikowanego, znacząco poszerza jego dostępność. 

Niejednokrotnie już wspominałem o ważności i wyjątkowości kontraktu e-Podatki. Od blisko trzech lat współtworzymy ogromny, wielopoziomowy i w dużej mierze unikalny system informatyczny, który ma usprawnić działanie polskich urzędów skarbowych, zautomatyzować wymianę danych z innymi organami publicznymi oraz ułatwić dostęp do informacji umożliwiając Polakom bezpośredni kontakt z administracją podatkową. – powiedział Janusz R. Guy, Prezes Zarządu Sygnity S.A. – Skala tego projektu widoczna jest w liczbach: od sierpnia 2015 dzięki systemowi podatnicy zarejestrowali blisko pół miliona pism w izbach skarbowych i urzędach skarbowych, a w tym miesiącu e-Podatki przyjmują nawet do 65 000 deklaracji tygodniowo. Ułatwianie relacji zarówno na linii obywatel-administracja, jak i wzajemnych kontaktów między organami jest dla nas nieustającym powodem do zadowolenia.

PDF (159.91 kB) Sygnity oddaje Kanał Masowy dla Organów Rentowych - kolejną funkcjonalność w projekcie e-Podatki   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl