Moduł VAT w kontrakcie e-Podatki gotowy do testów

20.10.2016Sygnity: VAT w kontrakcie e-Podatki gotowy do testów


Warszawa, 20 października 2016 r. - Pierwszy etap VAT w kontrakcie e-Podatki jest gotowy do fazy testowej. Generalny Wykonawca kontraktu przygotowany jest do uruchomienia kolejnej strategicznej dla Administracji Podatkowej funkcjonalności do obsługi podatku od towarów i usług w terminie ustalonym z Ministerstwem Finansów. Przygotowane oprogramowanie przechodzi obecnie w fazę testów i wdrożenia pilotażowego.


Ostatnie trzy miesiące to dla Sygnity i Ministerstwa Finansów praca nad kluczowym dla Systemu e-Podatki obszarem VAT w zakresie rejestracji i obsługi (również on-line) deklaracji, analizy ryzyka, zwrotów, nadpłat oraz szerokiego zakresu rozliczeń. Centralizacja oraz digitalizacja przepływu danych przyczyni się do uszczelnienia rozliczania podatku VAT, a w konsekwencji zwiększenia efektywności jego poboru. Pozwoli również na optymalizację kosztów i procesów po stronie Administracji Publicznej. To nie koniec planowanych innowacji. Warto podkreślić, że równocześnie nowy system ułatwi rozliczenia VAT użytkownikom, którzy po zalogowaniu będą mogli kontaktować się z Administracją Podatkową bezpośrednio przez Portal Podatkowy.


Po oddanych na koniec 2015 roku funkcjonalnościach w obszarach podatku od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz karty podatkowej, Sygnity wspólnie z Zamawiającym przygotowało strategiczny dla państwa system rozliczania jednego z najbardziej powszechnych w Polsce podatków, czyli VAT-u. To kolejny etap prac, który został zrealizowany zgodnie z harmonogramem przyjętym na początku naszej współpracy.mówi Roman Durka, wiceprezes zarządu Sygnity S.A. - Projekt obejmuje coraz większe obszary działania polskiej Administracji Podatkowej. Mamy świadomość, jak jest on istotny z punktu widzenia interesów państwa oraz komfortu podatników. e-Podatki to obecnie jeden z najważniejszych projektów w administracji publicznej, w którym wdrażamy nasze autorskie rozwiązanie. Jesteśmy dumni, że przypadło ono do realizacji Sygnity i zdajemy sobie sprawę ze stopnia złożoności oraz ważności tego projektu. Kolejne etapy prac nad tym projektem, tak jak dotychczas, będą realizowane zgodnie z ustaleniami z Ministerstwem Finansów. Celem obu stron jest wspólne, skuteczne działanie zakończone wdrożeniem pełnej funkcjonalności VAT w 2017 roku. - podsumowuje Roman Durka. 


Po etapie testów nastąpi pilotażowe wdrożenie systemu w kilku urzędach. Dodatkowo, na tym etapie projektu, w ramach prac nad Centralnym Rejestrem Pełnomocnictw Ogólnych, powstał interfejs dedykowany Jednostkom Samorządu Terytorialnego, dzięki którym będą one mogły automatycznie pobierać dane o pełnomocnikach. Równolegle zrealizowana została usługa udostępniania informacji o dochodach Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej pod kątem programu 500+, z której już w tej chwili skorzystano blisko 4 mln razy. Nowe funkcjonalności mają zostać oddane do użytku w drugiej połowie 2017 roku.

PDF (211.91 kB) Moduł VAT e-Podatki gotowy do testów   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl