Nowa usługa wspierająca rzetelnych przedsiębiorców – weryfikacja podatników VAT on-line

06.07.201526 czerwca b.r. Ministerstwo Finansów w ramach prowadzonego wraz z firmą Sygnity S.A. programu e-Podatki, udostępniło nową usługę weryfikacji podatnika VAT. Od tego momentu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z prostego, intuicyjnego narzędzia pozwalającego na sprawdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT. 

W obrocie gospodarczym należy mieć zaufanie do swoich partnerów. Historia wielu sytuacji biznesowych pokazuje jednak, że nie można polegać jedynie na nim. Przed zawarciem umowy z nowym kontrahentem warto sprawdzić jego historię biznesową, doświadczenie, kompetencje, kondycję finansową oraz rekomendacje partnerów. Jednym z możliwych działań chroniących nas i naszą firmę jest możliwość sprawdzenia w urzędzie skarbowym, czy nasz partner jest czynnym podatnikiem VAT. 

Dlaczego jest to tak ważne? Z ustawy o podatku od towarów i usług wynika bezpośredni obowiązek umieszczania numeru identyfikacji podatkowej na fakturach przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Warto upewnić się, czy informacja podana przez kontrahenta jest zgodna ze stanem faktycznym. Ustawa o VAT wyłącza bowiem prawo do odliczenia w przypadku, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami (lub fakturami korygującymi) wystawionymi przez podmiot nieistniejący. Podkreślenia wymaga fakt, że weryfikacja statusu podatkowego w VAT, posiadanego przez sprzedawcę, nie jest obowiązkowa. Stanowi jedynie swego rodzaju zabezpieczenie przed ewentualnymi problemami dotyczącymi rozliczenia podatkowego, w którym kwota podatku należnego została obniżona o podatek naliczony w oparciu o fakturę wzbudzającą zastrzeżenia lub podejrzenie oszustwa.

Do tej pory weryfikacji statusu podatkowego w VAT można było dokonać jedynie w urzędzie skarbowym, składając do naczelnika urzędu odpowiedni wniosek. Prawo do uzyskania informacji na temat statusu podatkowego kontrahenta przysługuje każdemu przedsiębiorcy. Naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy wskazany podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Należy przy tym pamiętać, że stosowna informacja udzielana jest na wniosek zarówno podatnika, którego dotyczy, jak również osoby trzeciej mającej interes prawny w złożeniu wniosku. Składając taki wniosek trzeba uiścić opłatę skarbową w kwocie 21 zł. 

Istotną korzyścią wynikającą z uruchomienia nowej funkcjonalności weryfikacji VAT w trybie on-line, którą bez wątpienia doceni Podatnik, jest jej dostępność: usługa będzie bezpłatna i dostępna 24h/dobę. Dzięki temu udogodnieniu możliwe będzie niemal natychmiastowe sprawdzenie statusu rejestracji w podatku VAT kontrahenta. Przedsiębiorca oszczędzi przede wszystkim czas, ponieważ wizyta w urzędzie skarbowym nie będzie już konieczna, a ważną dla siebie informację będzie mógł uzyskać po kilku minutach, operując danymi przy własnym komputerze z każdego miejsca, w którym się znajduje. Dodatkowo nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów działań zmierzających ku zabezpieczeniu transakcji. 

Usługa Sprawdzenie Statusu Podatnika VAT jest kolejną po PFR oraz UBD funkcjonalnością udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, a przygotowaną przez Sygnity S.A. w ramach realizacji Kontraktu e-Podatki. Jego nadrzędnym celem jest wprowadzenie jakościowych zmian i nowych funkcjonalności, które odczuje zarówno Podatnik, jak i Administracja Podatkowa. Weryfikacja VAT to kolejny, niezwykle istotny przede wszystkim dla przedsiębiorców, krok w kierunku budowania pewności obrotu gospodarczego w Polsce.

Jak działa usługa weryfikacji podatników VAT na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów? Instrukcja w załączonym pliku.


PDF (913.42 kB) Nowa usługa wspierająca rzetelnych przedsiębiorców – weryfikacja podatników VAT on-line   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl