Nowoczesne inwestowanie z Sidoma Play

12.02.2016Dom Maklerski Banku BPS S.A. wdrożył opracowany przez Sygnity S.A. interfejs do systemu maklerskiego zaprojektowany na urządzenia mobilne. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych oraz potencjalnych klientów Dom Maklerski Banku BPS udostępnił M@klernet MOBILE, mobilną wersję systemu transakcyjnego. Jej uruchomienie było możliwe dzięki wdrożeniu Sidoma Play, opracowanego przez Sygnity, ergonomicznego interfejsu dostępowego do systemu maklerskiego za pomocą urządzeń mobilnych.

Sygnity konsekwentnie oferuje instytucjom finansowym rozwiązania, umożliwiające migrowanie klientów do kanałów samoobsługowych – internetowych i mobilnych. Sidoma Play pozwala na udostępnienie inwestorom mobilnego kanału obsługi. Dzięki niemu mogą przez telefon czy tablet w dowolnym miejscu i o dowolnej porze sprawdzić stan konta czy złożyć zlecenie. – mówi Roman Durka, Wiceprezes Zarządu Sygnity. 

To łatwy, szybki dostęp do inwestycji w zasięgu telefonu. Nowy, mobilny kanał obsługi nie tylko ułatwia dostęp do usług dotychczasowym klientom, ale także umożliwia pozyskanie nowych inwestorów, dla których wygodny dostęp do rachunku i szybkość składania zleceń ma kluczowe znaczenie. – dodaje Mariusz Jurak, Dyrektor Zarządzający Sektora Bankowo-Finansowego Sygnity.

Powszechność smartfonów i tabletów sprawia, że zmianie ulegają nie tylko sposoby komunikacji z rodziną i znajomymi, zdobywania informacji czy korzystania z rozrywki, ale również styl życia społeczeństw na całym świecie. Coraz częściej urządzenia przenośne wykorzystywane są przez konsumentów do obsługi rachunków bankowych, dokonywania płatności czy robienia zakupów. Według danych GUS penetracja telefonii komórkowej w Polsce kształtuje się na poziomie ponad 150%. Oznacza to, że aktywnych jest blisko 59 mln kart SIM. Jednocześnie duża część wykorzystywanych przez Polaków urządzeń to smartfony pozwalające na obsługę zaawansowanych usług elektronicznych. Dlatego eksperci oczekują, że w niedalekiej przyszłości systemy mobilne staną się najważniejszym kanałem świadczenia usług finansowych i komunikacji z klientami.

Inwestor bez ograniczeń

Dom Maklerski Banku BPS należący do Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A., prowadzi działalność maklerską oferując usługi w zakresie wykonywania zleceń na regulowanym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku New Connect. 

M@klernet MOBILE to system dedykowany przede wszystkim do bieżącej obsługi rachunku inwestycyjnego na urządzeniach mobilnych. Umożliwia klientom spółki obserwację notowań na GPW, składanie zleceń oraz dokonywanie przelewów gotówkowych na zdefiniowane wcześniej rachunki bankowe - klienci poprzez dostępne pakiety notowań sprawdzą bez opóźnień aktualne ceny interesujących ich instrumentów finansowych, złożą zlecenie oraz dokonają przelewu na zdefiniowany rachunek bankowy. 

„Współpraca z Sygnity pozwala nam na skuteczną realizację strategii, w której centrum znajdują się inwestorzy. Rozwiązanie Sidoma Play, dzięki której uruchomiliśmy M@klernet MOBILE, umożliwiła nam w efektywny i ekonomiczny sposób wdrożyć nowoczesny, wygodny oraz łatwy w użyciu kanał obsługi klientów. Będziemy nadal wspólnie pracować nad rozwojem tego rozwiązania oraz wprowadzaniem innowacyjnych ułatwień i usług” – mówi Piotr Majka, wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS. 

Dzięki zaangażowaniu zespołu projektowego składającego się z przedstawicieli Domu Maklerskiego Banku BPS oraz Sygnity wdrożenie, które obejmowało działania na środowiskach testowych i produkcyjnych, testy bezpieczeństwa oraz testy akceptacyjne, przebiegło sprawnie i zakończyło się w krótkim czasie.

Optymalne podejście

Sidoma Play to rozwiązanie przeglądarkowe, czyli dostępne dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę. Dzięki temu możliwość korzystania z M@klernet MOBILE nie jest ograniczona tylko do posiadaczy określonych urządzeń czy platform mobilnych. Praktycznie każde urządzenie przenośne z dostępem do internetu pozwala na zarządzanie inwestycjami z dowolnego miejsca i o dowolnej porze bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji i zarządzania nimi. Użytkownik podaje tylko adres strony M@klernet MOBILE, a następnie login i hasło. Po wejściu na stronę dostosowaną do ekranów urządzeń mobilnych może korzystać z usług. System jest niezwykle ergonomiczny. Użytkownikowi prezentowane są tylko najważniejsze informacje, dzięki czemu system jest przejrzysty i wystarczy zaledwie kilka kliknięć, żeby np. złożyć zlecenie.

Rozwiązanie przeglądarkowe oznacza nie tylko wygodę dla użytkowników, ale także dla samego Domu Maklerskiego Banku BPS, który zachowuje pełną kontrolę nad aktualizowaniem aplikacji oraz może znacznie szybciej udostępnić usługę klientom. Takie podejście zapewnia także niższe koszty i gwarantuje, że z usługi będzie mogła skorzystać maksymalnie duża grupa obecnych i potencjalnych klientów. 

Sidoma Play zapewnia także wysoki poziom bezpieczeństwa, które ma istotne znaczenie dla użytkowników mobilnych usług finansowych.

PDF (1266.9 kB) Nowoczesne inwestowanie z Sidoma Play   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl