Oświadczenie Zarządu Sygnity S.A. dotyczące publikacji nt. śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne podjętego w sprawie przetargu na wykonanie i wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego dla MPiPS.

12.05.2015Sygnity S.A. jest i zawsze było za przejrzystością procedur przetargowych. Sprawnie działający aparat państwa kontrolujący te procedury to ważna wartość dla podmiotów tak mocno budujących swój biznes w obszarze public jak nasza firma.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na zlecenie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, podjętego w sprawie domniemanej zmowy przy przetargu na wykonanie i wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego dla MPiPS, realizowanego przez Sygnity jako podwykonawca Asseco, informujemy, że na chwilę obecną nie wpłynęła do spółki żadna oficjalna informacja od któregokolwiek z kompetentnych organów odnośnie wszczęcia takiego postępowania bądź podjęcia jakichkolwiek czynności w sprawie.

Jeżeli tylko zostaniemy w stosownej formie wezwani do złożenia wyjaśnień lub do podjęcia innych czynności koniecznych w danej sprawie, uczynimy to niezwłocznie i deklarujemy pełną współpracę 
z Prokuraturą i CBA w celu rzetelnego wyjaśnienia sprawy. 

Zarząd Sygnity S.A

PDF (137.06 kB) Oświadczenie Zarządu Sygnity S.A.    

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl