Oświadczenie Zarządu Sygnity S.A. dotyczące spadku kursu oraz zmian organizacyjnych

09.07.2015Szanowni Państwo, 


W nawiązaniu do zachowania kursu akcji Sygnity S.A. w ostatnich tygodniach oraz informacji o zmianach organizacyjnych w Grupie pragniemy poinformować, że w powyższym okresie nie nastąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji i kondycji spółki w stosunku do informacji zawartych w raporcie półrocznym z dn. 26 maja 2015. W opinii mojej i Zarządu stopień ostatnich spadków kursu akcji Sygnity S.A. na GPW jest nieuzasadniony, a aktualna cena jest bardzo mocno zaniżona i nie odzwierciedla potencjału oraz planów rozwojowych Grupy Sygnity. Naszym zdaniem akcje są niedowartościowane od dłuższego czasu, dlatego też zdecydowaliśmy się zaproponować Walnemu Zgromadzeniu przeprowadzenie skupu akcji własnych. Upoważnienie takie otrzymaliśmy i od 1 czerwca br. skup jest realizowany.


Jak komunikowaliśmy w raporcie półrocznym, obecnie pracujemy nad 5-letnią strategią rozwoju, która zostanie zaprezentowana jesienią br. Aby lepiej przygotować się do jej realizacji, do Zarządu Sygnity S.A. dołączył Roman Durka, jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów w branży IT w Polsce. Wzmacniamy także zespoły Sprzedażowy i Realizacyjny stawiając na nowe, doświadczone osoby. Wzmocnienia kadrowe są dowodem na to, że Grupa nie stoi w miejscu, ale kontynuuje strategię wchodzenia na nowe obszary i rynki. Odzwierciedleniem prowadzonych zmian strategicznych jest także program Zwolnień Grupowych, który pozwoli optymalnie dopasować wielkość organizacji do potrzeb rynkowych i rentowności biznesu.


Chciałbym także naświetlić ostatnią zmianę kadrową w zarządzie Spółki. Rezygnacja Krzysztofa Ducala nie była dla Zarządu Sygnity S.A. zaskoczeniem. Proces pozyskania nowej osoby na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych jest obecnie na końcowym etapie i niezwłocznie poinformujemy rynek o postępach stosownymi komunikatami bieżącymi. Korzystając z okazji jeszcze raz pragnę podziękować Krzysztofowi za zaangażowanie i osobisty wkład w budowanie wartości Sygnity. Cieszę się, że miałem okazję pracować z tej klasy menedżerem i życzę mu powodzenia w jego dalszych planach zawodowych.


Jednocześnie chciałbym dodać, że kierownicza kadra działu finansowego i kontrolingu Sygnity pracuje w stabilnym składzie od długiego czasu. Są to bardzo doświadczone osoby, dzięki którym praca tych działów, w tym przygotowanie sprawozdań finansowych i budżetu, przebiegają bez żadnych zakłóceń.


Z poważaniem,


Janusz R. Guy
Prezes Zarządu 
Sygnity S.A. 


PDF (167.42 kB) Oświadczenie Zarządu Sygnity S.A. dotyczące spadku kursu oraz zmian organizacyjnych   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl