Oświadczenie Zarządu

11.04.2017

Odnosząc się do raportu bieżącego nr 33/2017, który informuje, że w dniu 10 kwietnia 2017 roku do Spółki wpłynęło wypowiedzenie umowy od jednego z podwykonawców, Zarząd Sygnity S.A. oświadcza, że Spółka pozostawała w sporze z tym podwykonawcą od kilku miesięcy, o czym informowała we wcześniejszych raportach okresowych i w raporcie bieżącym nr 47/2016.


Umowa, której dotyczy wypowiedzenie obejmuje różne obszary współpracy, jej część jest obwarowana szeregiem postanowień zabezpieczających i długoletnim okresem wypowiedzenia. Otrzymane wypowiedzenie w naszej opinii dotyczyć może tylko częściowego zakresu umowy.

Zarząd podtrzymuje ocenę, zgodnie z którą zadłużenie, do którego zapłaty wzywa podwykonawca ma charakter sporny i jest przedmiotem powództwa.

Podwykonawca składając wypowiedzenie, wyraził gotowość zawarcia nowej umowy w miejsce tej, która została wypowiedziana. Nadrzędnym interesem Spółki jest zabezpieczenie przyszłej realizacji projektu.

Jakub Leśniewski

p.o. Prezes Zarządu Sygnity S.A.

Roman Durka

Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A.


Dalszych informacji udziela:

Lidia Kłosowska

Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Partnerskich

M: +48 508 021 623

e-mail: lklosowska@sygnity.pl


PDF (239.33 kB) Oświadczenie Zarządu   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl