Oświadczenie Zarządu

28.04.2017

Sygnity S.A. oświadcza, że nie łaczy ją z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowa na realizację usługi serwisowej Systemu zarządzania Infrastrukturą, zawarta na okres 30 lat.Spółka Sygnity S.A. pełniła fukcję lidera konsorcjum, składajacego się z trzech spółek (Sygnity S.A., MGGP S.A. i Integraph Sp z o.o.), które w 2009 roku wygrało przetarg na wykonanie projektu, budowę, dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Infrastrukturą na terenie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (obecnie: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.). Umowa ta wygasła w 2014 roku, po zrealizowaniu umowy w całości i odebraniu jej przedmiotu przez Zamawiającego.

Do dnia 31 grudnia 2017 roku Sygnity S.A. związane jest z Polską Spółką Gazownictwa S.A. umową na świadczenie usługi wsparcia, modernizacji i rozwoju dla Systemu Zarzadzania Infrastrukturą, zawartą w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienie publicznego.


Jakub Leśniewski, p.o. Prezes Zarządu

Roman Durka, Wiceprezes Zarządu


Dalszych informacji udziela:

Lidia Kłosowska

Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Partnerskich

M: 508021623

e-mail: lklosowska@sygnity.pl

PDF (317.61 kB) Oświadczenie Zarządu   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl