Powołanie nowych Członków Zarządu

22.05.2017

Zarząd Sygnity S.A. poinformował o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki dwóch nowych Członków Zarządu: Mariusza Juraka oraz Tomasza Kozdryka.


Mariusz Jurak jest doświadczonym menadżerem, który w istotny sposób wpłynął na dzisiejszą pozycję rynkową Sygnity w Sektorze Bankowo-Finansowym. Z Sygnity S.A. związany jest od początku istnienia firmy – do zespołu ComputerLand (dzisiejsze Sygnity S.A.) dołączył w 2001 r.

Przez niemal 16 lat odpowiadał za realizację projektów, rozwój oferty produktowej i współpracę z kluczowymi klientami z Sektora Bankowo-Finansowego. Stopniowo awansując, w ostatnich pięciu latach zajmował kluczowe stanowiska w spółce Sygnity. Jako Dyrektor Zarządzający Sektora Bankowo-Finansowego był odpowiedzialny za wdrożenie największych projektów realizowanych na rzecz strategicznych klientów Sygnity z Sektora Bankowo-Finansowego.

M. Jurak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu sprzedaży oraz zarządzania projektami oraz programami IT.

Tomasz Kozdryk jest związany z branżą IT od lat 90. W latach 1995–2002 zajmował kierownicze stanowiska w zakresie sprzedaży w spółkach Apexim, Siemens, ITEA Polska. W latach 2002–2004 pracował w spółce Siemens jako Szef Działu Sprzedaży – odpowiadał m.in. za sprzedaż systemów klasy ERP (w tym SAP dla konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Warszawskiej oraz UMCS w Lublinie) oraz projektów outsourcingowych (m.in. Prumerika).

W latach 2004–2006 pracował w Oracle Polska, gdzie odpowiadał za sprzedaż oprogramowania dla kluczowych klientów, m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Obrony Narodowej. W latach 2006–2009 pełnił funkcję Dyrektora Sektora Publicznego oraz Członka Zarządu polskiego oddziału Unisys Corporation. W trakcie pracy w tej firmie wzmocnił jej obecność w sektorach ochrony zdrowia oraz samorządów. Był odpowiedzialny m.in. za projekty dla PZU, Centrum Onkologii oraz Tramwajów Warszawskich. W 2009 r. dołączył do polskiego zespołu Microsoft, gdzie początkowo objął zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za sprzedaż w Sektorze Publicznym, a następnie (do 2013 r.) pełnił funkcję Dyrektora Sektora Publicznego. W latach 2014-2017 był Dyrektorem Sprzedaży dla Sektora Publicznego w Oracle Polska, gdzie odpowiadał za sprzedaż do Sektora Publicznego.

T. Kozdryk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału SiMR. Ukończył szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu zarządzania sprzedażą oraz rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi.


Po zmianach, Zarząd Sygnity S.A. tworzą:

1) Jakub Leśniewski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, p.o. Prezesa Zarządu;

2) Roman Durka - Wiceprezes Zarządu;

3) Mariusz Jurak – Członek Zarządu.

Tomasz Kozdryk – który do 31 maja 2017 roku pozostaje w stosunku pracy, w okresie wypowiedzenia ze spółką Oracle Polska Sp. z o.o. – rozpocznie pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 12 czerwca 2017 r.


Dalszych informacji udziela:

Lidia Kłosowska

Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Partnerskich

M. +48 508 021 623

5864_Sygnity%20SA_%20nowi%20Czlonkowie%20Zarzaadu_inf%20prasowa_%2022%20maja%202017.pdf - e-mail: lklosowska@sygnity.pl

PDF (377.1 kB) Powołanie nowych Członków Zarządu    

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl