Sygnity inwestuje w sektor ochrony zdrowia

29.12.2016Warszawa, 29 grudnia 2016 r. – Sygnity S.A., wiodąca firma IT w Polsce, kupiła rozwiązanie informatyczne IntegraTIS. Zakup ten jest elementem realizowanej przez spółkę strategii i częścią szerszej inwestycji skierowanej do klientów sektora ochrony zdrowia – informują przedstawiciele spółki.


Spółka Sygnity analizując prognozy demograficzne, a w szczególności narastające potrzeby pomocy zdrowotnej dla osób starszych, podjęła decyzję o stworzeniu systemów wspierających skoordynowaną opiekę dla seniorów, w tym m.in. nowoczesnych rozwiązań typu teleopieka senioralna.


Systemy te pomogą wykorzystać nowoczesne technologie IT do tańszego, wygodniejszego dla pacjentów i skuteczniejszego zapewnienia im opieki medycznej. Umożliwią szybkie skoordynowanie działań lekarzy, opiekunów, rodziny, a także pomocy społecznej. Celem jest zapewnienie lepszej jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta w warunkach domowych.


IntegraTIS jest zintegrowaną platformą, mającą zastosowanie w telemedycynie, przy świadczeniu usług medycznych na odległość.  Platforma ta wykorzystuje nowe technologie do świadczenia e-konsultacji czy nadzoru nad pacjentem w czasie rzeczywistym. Poza tym, dzięki przełamywaniu barier geograficznych, jest w stanie zapewnić szybką diagnostykę pacjentów na podstawie zebranych pomiarów i badań. Platforma IntegraTIS jest aplikacją „szkieletową” (ang. „framework”) typu openEHR dla zastosowań w obszarze usług telemedycznych.
Zapewnia komunikację z rejestrami medycznymi, oprogramowaniem dedykowanym oraz urządzeniami diagnostycznymi i pomiarowymi.


IntegraTIS została opracowana na bazie pakietu technologicznego IntegraBPM, który wspiera wytwarzanie i działanie systemów aplikacyjnych w architekturze usługowej (ang. SOA/BPM). Usługi w systemie telemedycznym IntegraTIS obsługiwane są przez procesy organizujące „pracę grupową” użytkownikom, działającym w oparciu o procedury telemedyczne.


- Zakup Platformy IntergraTIS wpisuje się w naszą szerszą strategię związaną z sektorem ochrony zdrowia, w którym widzimy duże zapotrzebowanie na systemy informatyczne. Będziemy intensywnie pracować nad rozwiązaniami wspierającymi model opieki dla seniorów z wykorzystaniem technologii telemedycznych, wzmacniając naszą obecność na rynku ochrony zdrowia. mówi Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Sygnity S.A. Ogromny potencjał widzimy w szczególności w obszarze telemedycyny, gdzie IntegraTIS jest już wykorzystywana od kilku lat. Przewiduje się, że z roku na rok będzie wzrastała liczba pacjentów, korzystających z nowoczesnych technologii, pozwalających na kontrolę stanu zdrowia na odległość. Platforma IntegraTIS da nam możliwość poszerzenia naszego portfolio również w innych obszarach rynku zdrowia i szansę na realizację projektów, między innymi w ramach środków unijnych RPO 2014-2020.


Głównym celem wprowadzania usług telemedycznych jako formy świadczeń zdrowotnych jest usprawnienie, przyspieszenie i ułatwienie opieki nad pacjentem, a tym samym polepszenie wyników leczenia przy optymalizacji kosztów. Bardzo duże znaczenie ma komfort pacjenta, któremu ogranicza się liczbę wizyt lekarskich i diagnostycznych do minimum. Dzięki temu pacjent więcej czasu spędza w domu, co może zdecydowanie polepszyć efekty leczenia. Telemedycyna umożliwia także wcześniejszą diagnostykę wykrytych chorób, a także w skrajnych przypadkach zidentyfikowanie stanu pacjenta, który zagraża jego życiu.

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl