Sygnity S.A. poinformowała o zmianach, które nastąpiły w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

03.04.2017

Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Sygnity S.A. od maja 2016 r., 31 marca br. złożył rezygnację z powodów osobistych. Rada Nadzorcza Sygnity podziękowała mu za przejęcie sterów w spółce w ważnym dla niej momencie oraz za jego profesjonalizm w wykonywaniu funkcji.


W czasie swojej kadencji rozwijał sprzedaż na polskim rynku i za granicą, zapewniał poprawę sprawności operacyjnej funkcjonowania Spółki i jej płynność finansową. Zainicjował inwestycje w nowe produkty i technologie oraz zapewniał optymalizację współpracy z klientami firmy.

– Wspierałem rozwój Sygnity od lat. Wierzę w duży potencjał tej Spółki i życzę wielu sukcesów firmie, Zarządowi i jej wszystkim pracownikom – powiedział Jan Maciejewicz, ustępujący Prezes Zarządu.

W związku ze złożoną przez Jana Maciejewicza rezygnacją, Rada Nadzorcza Spółki wskazała Jakuba Leśniewskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych, jako pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu od dnia 1 kwietnia br. do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 31 marca br., powołało w skład Rady Nadzorczej nowych członków: Romana Rewalda, Piotra Wierzbickiego oraz Ryszarda Wojnowskiego. Oprócz nich w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają: Raimondo Eggink oraz Paweł Zdunek.

 

Informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej Sygnity S.A.:

Roman Rewald – posiada wykształcenie prawnicze polskie i amerykańskie; jest adwokatem amerykańskim (Stan Michigan, USA), a w Polsce jest wpisany na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest emerytowanym partnerem kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges. Zajmował się zagadnieniami dotyczącymi podmiotów gospodarczych, w tym akwizycji, finansowania inwestycji i projektów infrastrukturalnych.

Pełni funkcję Prezesa Centrum Mediacji Lewiatan przy Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Posiada certyfikat International Commercial Mediation Training. Jest jednym z arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji Lewiatan przy Konfederacji Pracodawców Lewiatan oraz w Alternatywnym Centrum Rozwiązywania Sporów przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Kosowie. Jest także mediatorem, wpisanym na Listę Mediatorów w ICC ADR Paris. Pełnił funkcję Prezesa a obecnie jest członkiem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. W 2014 roku został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta za wybitne zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej w Polsce.

Piotr Wierzbicki – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uczestnik Business Programs for Top Executives, organizowanych przez IMD w Lozannie.

Karierę zawodową rozpoczął swoją w roku 1991 w Dumas West & Co, firmie stowarzyszonej z koncernem telekomunikacyjnym US West, gdzie odpowiadał za operacje na terenie Polski. W latach 1993-1996 był konsultantem w dziale audytu i doradztwa biznesowego polskiego oddziału Price Waterhouse: prowadził projekty z obszarów due diligence, restrukturyzacji oraz audytu dla korporacji międzynarodowych. Następnie (w latach 1996-2008) pracował w Sun Microsystems Polska, początkowo jako Prokurent oraz CFO, a następnie (od 2002 roku) jako Prezes Zarządu. W latach 2009-2010 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Sygnity S.A. oraz członka rad nadzorczych w spółkach zależnych: Winuel S.A., Polsoft Sp. z o.o. oraz Sygnity Technology Sp. z o.o. W 2011 r. dołączył do zespołu zarządzającego regionem EMEA EAST globalnej korporacji technologicznej EMC, gdzie piastował funkcje: Regional Director Sales Strategy, a równolegle – p.o. dyrektora generalnego w polskim oddziale spółki.

Od roku 2013 jest operacyjnie i inwestycyjnie związany z firmą Yieldplanet S.A. – dostawcą oprogramowania oraz usług dla branży hotelarskiej (od roku 2014 zasiada w jej zarządzie). W ostatnich latach jest aktywny również jako inwestor oraz doradca wspierający start-up’y technologiczne.

Ryszard Wojnowski – absolwent Uniwersytetu Gama Filho w Rio de Janeiro, gdzie w 1987 roku uzyskał tytuł inżyniera mechanika. W 1996 r. ukończył Studium Podyplomowe Bankowości Inwestycyjnej w London Guildhall University.

Jest doradcą inwestycyjnym (licencja nr 62). W latach 1995-1996 był Naczelnikiem Wydziału Analiz Rynkowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, a następnie (od 1997 r.) Naczelnikiem Wydziału Zarządzania w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej Apator S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Eurocash S.A., Rafako S.A., Zakłady Magazynowe Ropczyce S.A. Od kwietnia 2011 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

PDF (290.14 kB) Sygnity S.A. poinformowała o zmianach, które nastąpiły w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl