Sygnity wcześniej rozliczyło kontrakt z PKO BP

09.09.2016Sygnity wcześniej rozliczyło kontrakt z PKO BP

 

Warszawa, 8 września 2016 r.  - Spółka Sygnity S.A., jeden z czołowych podmiotów na rynku rozwiązań IT dla sektora bankowego w Polsce, 8 września br. podpisała aneks do umowy z jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. W wyniku tego aneksu Sygnity otrzyma prawie 60 mln zł brutto od PKO BP S.A. pod koniec września tego roku, co zostanie odzwierciedlone w wynikach za rok obrotowy 2015/2016.  


Zmiana harmonogramu płatności będzie miała istotny wpływ na sprawozdania finansowe Sygnity oraz Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy, który rozpoczął się 1 października 2015 roku i zakończy się 30 września 2016 roku w szczególności w zakresie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz stanu środków pieniężnych.


Umowa, której dotyczy aneks została podpisana pod koniec października zeszłego roku i dotyczy dostarczenia licencji firmy Microsoft Corporation w zakresie i na warunkach nabywania i użytkowania produktów Microsoft w ramach Programu licencyjnego "Enterprise” oraz licencji firmy Microsoft Corporation w zakresie i na warunkach nabywania i użytkowania produktów Microsoft, w ramach Programu licencyjnego Select Plus.


Ponadto Sygnity na podstawie tej umowy świadczy dodatkowe usługi wsparcia technicznego w zakresie licencji i produktów dostarczonych bankowi.

PDF (278.22 kB) Sygnity wcześniej rozliczyło kontrakt z PKO BP   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl