Sygnity: wyniki finansowe i nowe obszary biznesu

10.02.2017

Warszawa, 10 lutego 2017 r. – GK Sygnity S.A., jeden z czołowych dostawców rozwiązań IT w Polsce, zakończyła I kwartał roku obrotowego 2016/2017 zgodnie z opublikowanymi wcześniej szacunkami. W omawianym okresie Grupa wypracowała łącznie 119,5 mln zł przychodów oraz 18 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Zysk EBITDA wyniósł 5,2 mln zł, zaś zysk EBIT – 1,2 mln zł. Backlog na dzień 31 stycznia 2017 r. osiągnął poziom 205 mln zł.Rozwój biznesu według planu

 

– Sytuacja na rynku zamówień publicznych jest wciąż trudna. Muszą się z nią mierzyć wszystkie firmy IT, które mają w swojej ofercie usługi i rozwiązania dla tego segmentu rynku. Sygnity, aby uniezależnić się od słabszej koniunktury, konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność, budując kompetencje w nowych, perspektywicznych obszarach. – mówi Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Sygnity S.A. – Potwierdzeniem tego jest uruchomienie właśnie nowego działu Business Intelligence & Data Science, w których to obszarach chcemy rozwijać nasz biznes, a także nabycie w grudniu 2016 r. rozwiązania IntegraTIS, skierowanego do klientów z branży ochrony zdrowia, stosowanego przy świadczeniu usług medycznych na odległość - dodaje.  

 

Platforma IntegraTIS wykorzystuje nowe technologie do e-konsultacji czy nadzoru nad pacjentem w czasie rzeczywistym. Poza tym, dzięki przełamywaniu barier geograficznych, jest w stanie zapewnić szybką diagnostykę pacjentów na podstawie zebranych pomiarów i badań.  

 

- Z analiz i obserwowanych trendów rynkowych wynika, że liczba pacjentów korzystających z nowoczesnych technologii będzie z roku na rok rosła. Zakup platformy IntegraTIS pozwoli Sygnity zbudować silne kompetencje w obszarze ochrony zdrowia, a w konsekwencji stać się beneficjentem oczekiwanego wzrostu tego rynku w przyszłości – zaznacza Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Sygnity S.A.  

 

Sygnity w dalszym ciągu efektywnie realizuje projekt e-Podatki. Obecnie trwają intensywne prace związane z wdrożeniem obsługi podatku VAT. Równocześnie, trzeci rok z rzędu, Sygnity wspiera rozliczenie podatku dochodowego za rok poprzedni przy pomocy wstępnie wypełnionego formularza podatkowego PFR. W tym roku Ministerstwo Finansów zdecydowało o kolejnych, daleko idących ułatwieniach dla podatników i zleciło spółce całościowe przygotowanie tych elementów rozwiązania. Dodatkowo, Zamawiający powierzył Sygnity realizację nowego narzędzia wspierającego przedsiębiorców – Rejestru Należności Publicznoprawnych, dzięki któremu będzie można sprawdzić, czy obecni lub potencjalni kontrahenci nie mają zaległości publicznoprawnych. Ponadto, Sygnity jest odpowiedzialne za utrzymanie wcześniej wdrożonych funkcjonalności, w tym obsługę podatków SD, KP i PCC.

 

- Projekt e-Podatki obejmuje coraz więcej obszarów, ciągle się rozwija. Mamy świadomość, jak jest on istotny z punktu widzenia interesów państwa, komfortu podatników oraz wsparcia przedsiębiorców, dlatego do jego realizacji od samego początku podchodzimy z wyjątkową uwagą i zaangażowaniem – komentuje Roman Durka, Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A.

 

Wyniki finansowe – kowenanty pod kontrolą

 

Na wynik finansowy GK Sygnity w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 największy wpływ miał spadek przychodów z segmentu public, które wyniosły o niemal 30% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek w segmencie utilities wyniósł niecałe 10% rok do roku, a sprzedaż w segmencie bankowo-finansowym była na porównywalnym poziomie. W efekcie łączne przychody Grupy Sygnity wyniosły 119,5 mln zł, co oznacza spadek o 14,5% rok do roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 18 mln zł (spadek o 26,8% r/r), zysk EBITDA wyniósł 5,2 mln zł (spadek o 53% r/r), zysk EBIT 1,2 mln zł (spadek o 84% r/r). Utrzymywana jest wysoka dyscyplina kosztów ogólnego zarządu, które w omawianym okresie wyniosły 8,9% sprzedaży. Warto również zaznaczyć, że na koniec omawianego okresu poziom wskaźnika dług netto/EBITDA wynosił niecałe 1,7x, co oznacza, że znajdował się na bardzo bezpiecznym poziomie, nie zagrażającym złamaniu kowenantów.

 

- Z opublikowanych wyników za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 wynika, że Grupa Sygnity poruszając się dziś w bardzo trudnym sektorze rynku usług IT, utrzymuje potencjał rozwoju, a jednocześnie dyscyplinę kosztową. To pozwala nam stabilnie realizować strategię na najbliższy czas opartą o dywersyfikację portfela i rozszerzenie portfolio produktów oraz usług – mówi Jakub Leśniewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Sygnity S.A.

 

 

 

 

 


 

Dalszych informacji udziela:

 

 

 

Lidia Kłosowska

Dyrektor ds. Marketingu

i Relacji Partnerskich

M. +48 508 021 623

e-mail: lklosowska@sygnity.pl


Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl