Udział Sygnity w projekcie badawczo-rozwojowym IN2RAIL

08.06.2015Elastyczny, spójny i wydajny system europejskiej sieci kolejowej, zwiększenie istniejących zdolności spełniania wymagań użytkowników, wzrost niezawodności oraz obniżenie kosztów cyklu życia europejskiego systemu kolei – to cele projektu Innovative Intelligent Rail (IN2RAIL), którego Sygnity jest jednym z uczestników.   

W ramach projektu Sygnity uczestniczy w roli integratora systemów w jednym z zadań z obszaru inteligentnego zarządzania mobilnością – prognozowanie krótko i długoterminowe. Celem zadania jest zaprojektowanie i dostarczenie zaawansowanego systemu informacji o zasobach z możliwością prognozowania stanu aktywów i sieci bazując na heterogenicznych źródłach danych. W szczególności:
  • zaprojektowanie warstwy zarządzania danymi,
  • zaprojektowanie krótkoterminowego prognozowania stanu aktywów,
  • umożliwienie podejmowania świadomych decyzji uwzględniających ryzyko.
Celem całego projektu IN2RAIL jest ustalenie podstaw dla elastycznego, spójnego i wydajnego systemu europejskiej sieci kolejowej przez dostarczenie szeregu komponentów, które umożliwią zwiększenie istniejących zdolności spełniania wymagań użytkowników europejskiego systemu kolei, wzrost niezawodności zapewniającej wyższą jakość obsługi europejskiej sieci kolejowej oraz obniżenie kosztów cyklu życia europejskiego systemu kolejowego. Zgodnie z założeniami cel ten zostanie osiągnięty poprzez przyjęcie podejścia systemowego łączącego przeprojektowanie infrastruktury z zarządzaniem aktywami oraz zarządzaniem ruchem i energią. Projekt IN2RAIL ma utorować drogę do optymalizacji projektowania kluczowych elementów infrastruktury, jak również poprawy zarządzania systemem kolejowym poprzez przyjęcie podejścia całościowego. IN2RAIL obejmuje trzy podprojekty:
  • inteligentna infrastruktura,
  • inteligentne zarządzanie mobilnością,
  • zasilanie i systemy zarządzania energią.
Europejska sieć kolejowa była rozwijana przez wiele lat i dziś jest zlepkiem wielu komponentów. Z powodu tego dziedzictwa sieć ta jest podatna na problemy z wydajnością. 

Zgodnie z przewidywaniami kolejne 20-30 lat przyniesie niespotykane zapotrzebowanie na rozwój transportu. Do roku 2050 koleje europejskie mają zapewnić wzrost wydajności w usługach towarowych i pasażerskich odpowiednio o 80% i 50%, warto więc być częścią tego procesu. Sygnity ma doświadczenie w złożonych i skomplikowanych przedsięwzięciach IT. Projekt IN2RAIL stanowi doskonałą okazję do wykorzystania naszego know-how – powiedział Bogdan Zborowski, Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych w Sygnity.      

Projekt IN2RAIL będzie realizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej z programu Horyzont 2020. W projekcie, któremu przewodniczy Network Rail Infrastructure Ltd., bierze udział ponad 50 firm będących liderami branży m.in.: Siemens, Indra Sistemas, Alstom czy Deutsche Bahn. 


PDF (253.94 kB) Udział Sygnity w projekcie badawczo-rozwojowym IN2RAIL   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl