W pierwszym półroczu roku obrotowego 2014/2015 Sygnity utrzymuje poziomy rentowności operacyjnej

27.05.2015Raport finansowy Grupy Sygnity za I półrocze roku obrotowego 2014/2015, obejmujący okres od 1 października 2014 do 31 marca 2015 wykazuje, że mimo spadku przychodów w ujęciu rok do roku, spółka utrzymuje poziomy rentowności operacyjnej. Świadczy to o znacznej poprawie licznych procesów i dyscyplinie w zakresie kosztów ogólnych oraz elastyczności organizacji, która posiadła umiejętność szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową. 


Na wyniki II kwartału, jak i całego I półrocza roku obrotowego 2014/2015 Grupy Sygnity wpłynęły przede wszystkim przesuwające się w czasie duże projekty w sektorze publicznym, czerpiące dofinasowanie z przyznanej Polsce, ale opóźnionej transzy środków UE. Projekty te przesuną się na najbliższe kwartały, co nie zagrozi realizacji zakładanego rocznego budżetu. Na dzień 21 maja 2015 Grupa Sygnity posiada umowy, z których przychody w roku obrotowym 2014/2015 (w III i IV kwartale roku obrotowego) osiągną wartość 156 mln zł. Należy zaznaczyć, że z powodu niezawinionych przez spółkę przesunięć w realizacji projektu eZdrowie, backlog na II połowę obecnego roku obrotowego jest pomniejszony o kwotę ok. 18,6 mln zł. 

Konsekwentnie umacniamy pozycję Sygnity w kluczowych sektorach, zdobywając nowe lub rozszerzając dotychczasowe kompetencje. Intensywnie analizujemy rozwojowe obszary biznesowe. Rynek IT przechodzi transformację. Widzimy to i przygotowujemy firmę do sprawnego działania w nowych warunkach – mówi Prezes Zarządu, Janusz R. Guy. 

Wśród najważniejszych kontraktów podpisanych w II kwartale są projekty dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, m.in. kolejne etapy systemów POMOST i STOR, umowa z Energa-Operator S.A. na system DRC, a także kontrakty z Getin Noble Bank - system CRM dla call center oraz „Nowy Elixir” dla Krajowej Izby Rozliczeniowej. Zgodnie z harmonogramem przebiega projekt e-Podatki dla Ministerstwa Finansów. W jego ramach uruchomiono istotne części systemu: Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD) i PFR (Pre-Filled Tax Return). Dzięki UBD do 28 lutego ponad milion podatników złożyło PIT-11, a od 16 marca do 30 kwietnia poprzez PFR, wstępnie wypełnione przez Administrację Podatkową PIT-37, rozliczyło ponad 100.000 podatników! 

Skuteczne stworzenie dwóch istotnych dla podatnika narzędzi pozwala na nowoczesny kontakt z urzędami skarbowymi. Wspólnie z MF tworzymy Administrację Podatkową na miarę XXI wieku. Ogromnie cieszy, że to Sygnity kreuje przestrzeń dla obywateli do korzystania z wygodnej i szybkiej formy rozliczeń z fiskusem. System e-Podatki to odczuwalny dla podatnika przykład przeobrażania administracji tradycyjnej w cyfrową, a my jako Sygnity jesteśmy motorem tej zmiany – podsumowuje Prezes Sygnity.

Przychody Grupy Sygnity w I półroczu roku obrotowego 2014/2015 wyniosły 229,7 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 39,7 mln zł, zysk EBITDA 14,8 mln zł, a zysk netto wyniósł 4,5 mln zł. Rentowności EBITDA wyniosła 6,4%, rentowność EBIT 3,1%, a rentowność netto 2,0%. 

W lutym 2015 roku, Sygnity spłaciło w terminie 2-letnie obligacje o wartości 40 mln zł wraz z należnymi odsetkami. Na koniec marca 2015 roku spółka posiadała środki pieniężne w wysokości 17,7 mln zł, a jej łączne zadłużenie wynosiło 48,5 mln zł. Warto podkreślić, że aktualny poziom zadłużenia Grupy jest na bezpiecznym poziomie, co daje nam komfort dotyczący finansowania przyszłego rozwoju – komentuje Prezes Guy. 

W marcu 2015 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd Sygnity S.A. do przeprowadzenia skupu do 20% akcji własnych do dnia 31 marca 2016 roku w cenie do 100 zł za akcję. Na ten cel spółka utworzyła z zysku za 2014 rok kapitał rezerwowy w wysokości 6,2 mln zł. W opinii Zarządu aktualna cena akcji nie odzwierciedla pozytywnych zmian, które dokonały fundamentalnej transformacji organizacji w ciągu ostatnich 2 lat i nie adresuje wartości potencjału rozwoju Grupy. 

Obecnie Zarząd koncentruje siły na zwiększaniu wartości i rentowności sprzedaży w Grupie, równolegle aktualizując strategię. Prace są już zaawansowane, a jej prezentacja planowana jest jesienią. Będzie to strategia zdecydowanie nastawiona na rozwój spółki: zarówno organiczny - w kwestii innowacyjnych produktów i usług, tj.: telco, technologii cloud, usług mobilnych – jak i poprzez akwizycje perspektywicznych nisz zarówno w Polsce, jak i poza granicami. 

Wewnątrz Grupy trwają prace przystosowujące ją do planowanego rozwoju. W dzisiejszych warunkach rynkowych spółka Sygnity musi być elastyczna, zdolna do szybkiego reagowania na potrzeby i wymagania klientów oraz umiejętnie przewidująca rozwój biznesu zarówno w jej kluczowych sektorach, ale także w dopiero odkrywanych przez rynek niszach – podkreśla Prezes Guy – Przed nami nowe wyzwania. Rynek IT przeistacza się bardzo dynamicznie, a my będziemy odnosić na nim sukcesy dzięki odpowiedniemu przystosowaniu do zachodzących zmian. Optymalizacja procesów i nowocześniejsza struktura firmy – to nasza mantra. Istotną zmianą jest rozdział funkcji sprzedażowej od realizacyjnej – podsumowuje Janusz R. Guy, Prezes Sygnity. 


PDF (212.44 kB) W pierwszym półroczu roku obrotowego 2014/2015 Sygnity utrzymuje poziomy rentowności operacyjnej   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl