• 11.06.2019

  Komunikat prasowy Sygnity S.A. z dnia 11 czerwca 2019 roku


  W dniu 11 czerwca 2019 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w związku z prowadzonym śledztwem, zwróciło się do Sygnity S.A. („Spółka”) o wydanie przedmiotów i dokumentacji mogących stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu. Spółka zgodnie z przedstawionym wnioskiem niezwłocznie przekazała wskazaną dokumentację oraz przedmioty. W siedzibie Spółki nie było prowadzone przeszukanie.

  Spółka zadeklarowała gotowość do dalszej współpracy z organami prowadzącymi postępowanie.

 • 06.07.2017

  GK Sygnity S.A., jeden z czołowych dostawców rozwiązań IT w Polsce, zakończyła II kwartał roku obrotowego 2016/2017 stratą netto w wysokości 88,2 mln zł. Na wysokość straty wpłynęły jednorazowe operacje księgowe o łącznej wartości około 95,9 mln zł.

   

  Negatywny wpływ na wyniki Spółki ma przede wszystkim sposób rozliczania realizowanego od dawna kontraktu na budowę systemu e-Podatki, który milionom Polaków  i firm w Polsce skutecznie ułatwia rozliczenie z fiskusem. Zgodnie z zapisami umowy, Sygnity samodzielnie finansuje wykonanie kolejnych etapów tego projektu. Wpływa to na rentowność realizowanego kontraktu. W związku z tym, zarząd Sygnity S.A. musiał podjąć decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego na kwotę ok. 76 mln zł, obejmującą  m.in. zidentyfikowany wzrost kosztów na realizacji projektu.

  PDF (326.33 kB) Sygnity – wyniki obciążone odpisami o charakterze księgowym   
 • 04.07.2017

  Spotkanie z Obligatariuszami.


  Informujemy, że w piątek 7 lipca br. odbędzie się w siedzibie Spółki spotkanie z Obligatariuszami Sygnity. Obligatariusze zainteresowani uczestnictwem w tym spotkaniu proszeni są o mailowe zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres biuro_zarzadu@sygnity.pl. Jednocześnie prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem wyciągu z rachunku potwierdzającego posiadanie Obligacji. • 22.05.2017

  Zarząd Sygnity S.A. poinformował o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki dwóch nowych Członków Zarządu: Mariusza Juraka oraz Tomasza Kozdryka.

  PDF (377.1 kB) Powołanie nowych Członków Zarządu    
 • 18.05.2017

  W ramach umowy partnerskiej podpisanej z ABB – światowym liderem wśród dostawców innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, firma Sygnity rozpoczyna sprzedaż i wdrożenia dedykowanych rozwiązań aplikacyjnych ABB klasy Enterprise.

  PDF (407.72 kB) Sygnity S.A. partnerem ABB    
 • 28.04.2017

  Sygnity S.A. oświadcza, że nie łączy ją z Polską Grupą Gazownictwa Sp. z o.o. umowa na realizację usługi serwisowej Systemu Zarządzania Infrastrukturą, zawarta na okres 30 lat.

  PDF (317.61 kB) Oświadczenie Zarządu   
 • 11.04.2017

  Odnosząc się do raportu bieżącego nr 33/2017, który informuje, że w dniu 10 kwietnia 2017 roku do Spółki wpłynęło wypowiedzenie umowy od jednego z podwykonawców, Zarząd Sygnity S.A. oświadcza, że Spółka pozostawała w sporze z tym podwykonawcą od kilku miesięcy, o czym informowała we wcześniejszych raportach okresowych i w raporcie bieżącym nr 47/2016.

  PDF (239.33 kB) Oświadczenie Zarządu   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl

Zobacz także:

Raporty bieżące

Dowiedz się więcej 

Prezentacje i webcasty

Dowiedz się więcej 

Wybrane dane finansowe

Dowiedz się więcej