• 20.10.2016

  Pierwszy etap VAT w kontrakcie e-Podatki jest gotowy do fazy testowej. Generalny Wykonawca Kontraktu przygotowany jest do uruchomienia kolejnej strategicznej dla Administracji Podatkowej funkcjonalności do obsługi podatku od towarów i usług w terminie ustalonym z Ministerstwem Finansów. Przygotowane oprogramowanie przechodzi obecnie w fazę testów i wdrożenia pilotażowego.

  PDF (211.91 kB) Moduł VAT e-Podatki gotowy do testów   
 • 17.10.2016

  Coraz więcej polskich miast stawia na nowoczesne technologie. Urzędnikom pomagają one w planowaniu i podejmowaniu strategicznych decyzji. Lokalni przedsiębiorcy zyskują szybki dostęp do kompletnych i wielowymiarowych danych, a mieszkańcy dostają do ręki narzędzie do sprawnego kontaktu z urzędem. Eksperci są zgodni: polskie miasta odważnie wkraczają w nową erę technologicznej rewolucji.

  PDF (277.23 kB) Eksperci przyznają że polskie miasta są coraz bardziej smart   
 • 09.09.2016

  Spółka Sygnity S.A., jeden z czołowych podmiotów na rynku rozwiązań IT dla sektora bankowego w Polsce, 8 września br. podpisała aneks do umowy z jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. W wyniku tego aneksu Sygnity otrzyma prawie 60 mln zł brutto od PKO BP S.A. pod koniec września tego roku, co zostanie odzwierciedlone w wynikach za rok obrotowy 2015/2016.  

  PDF (278.22 kB) Sygnity wcześniej rozliczyło kontrakt z PKO BP   
 • 18.08.2016

  Komentarz Zarządu Sygnity S.A. w sprawie wahań kursu akcji Sygnity S.A.

  PDF (225.15 kB)    
 • 10.08.2016

  Warszawa, 10 sierpnia 2016 r. Grupa Sygnity zaprezentowała wyniki finansowe za trzy kwartały roku obrotowego 2015/2016. W tym okresie Grupa Sygnity zanotowała 330,4 mln zł przychodów (porównywalne r/r), 57,2 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (-2,7% r/r), 20,9 mln zł zysku EBITDA (+9,5% r/r), 8,3 mln zysku EBIT (+5,1% r/r) oraz 1,1 mln zł zysku netto (-81,1% r/r). Backlog na czwarty kwartał roku obrotowego wynosi 94,4 mln zł i jest porównywalny r/r. Zarząd przedstawił także plany dotyczące strategicznych kierunków rozwoju Grupy.

  PDF (388.58 kB) Sygnity prezentuje wyniki za trzy kwartały roku obrotowego 2015/2016 i przedstawia strategiczne kierunki rozwoju Grupy   
 • 12.07.2016

  Do zespołu Grupy Sygnity dołączył Konrad Kaźmierowski, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą  i rozwojem biznesu na rynkach zagranicznych w spółce Sygnity International w roli Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą. Zadaniem tej spółki jest sprzedaż produktów i rozwiązań Grupy Sygnity na rynkach międzynarodowych.


  Sygnity S.A. jako firma z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu wysokiej jakości rozwiązań IT oraz doskonale znająca potrzeby klientów posiada potencjał, by skutecznie konkurować na rynku globalnym. Dostrzegając szanse dalszego rozwoju w ekspansji poza granicami kraju w 2012 r. powołana została Sygnity Europe Sp. z o.o., która w 2014 r. zmieniła nazwę na Sygnity International Sp. z o.o. Zadaniem spółki jest sprzedaż produktów i rozwiązań Grupy Sygnity na rynkach międzynarodowych.


  Mamy ambitne plany, a ekspansja na rynki międzynarodowe to jeden z istotnych celów dalszego rozwoju Grupy Sygnity. Dlatego na czele Sygnity International stanął tak doświadczony i sprawny manager jak Konrad Kaźmierowski. – mówi Jan Maciejewicz, Prezes Sygnity S.A. - Nowy prezes Sygnity International ma przede wszystkim zbudować świadomość marki Sygnity jako dostawcy oprogramowania na rynkach międzynarodowych i rozwinąć sprzedaż naszych produktów i usług na rynkach Europy Zachodniej, Skandynawii oraz Stanów Zjednoczonych, aby Sygnity International stanowiło znaczący obszar biznesowy Grupy Sygnity.


  PDF (360.77 kB) Sygnity wzmacnia struktury sprzedaży na rynkach zagranicznych.   
 • 25.05.2016

  Grupa Sygnity zaraportowała wyniki finansowe za I-wsze półrocze roku obrotowego 2015/2016, obejmujące okres od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.


  Na uwagę zasługują istotne elementy, które zdaniem Zarządu przyczyniać się będą do konsekwentnej poprawy rezultatów w kolejnych miesiącach bieżącego roku obrotowego. 


  Należą do nich:

  • wyższe przychody – 244,3 mln zł (+6,3% r/r),

  • poprawa zysków: EBITDA 15,6 mln zł (+17,8% r/r) i EBIT 7,2 mln zł (+29,8% r/r),

  • rentowność EBIT wyniosła 2,9% (+0,5 p.p. r/r),

  • wyższy backlog r/r na II półrocze roku obrotowego,

  • łączny portfel zamówień na II półrocze 2016 wynosi 160 mln zł, a na 2017 i kolejne lata to 256 mln zł, co oznacza, że obecny backlog na przyszłe okresy to 416 mln zł,

  • utrzymanie dyscypliny kosztowej – koszty ogólnego zarządu wyniosły 8,2% przychodów (-2,4 p.p. r/r),

  • zwycięstwo w 18 przetargach o łącznej wartości ponad 108 mln zł oznacza zdobycie pozycji lidera rynku pod względem wysokości budżetów wygranych postępowań przetargowych w sektorze IT rozstrzygniętych w administracji publicznej w I kwartale roku kalendarzowego 2016.


  PDF (351.59 kB) Sygnity raportuje pozytywne wyniki za I-wsze półrocze roku obrotowego 2015/2016   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl

Zobacz także:

Raporty bieżące

Dowiedz się więcej 

Prezentacje i webcasty

Dowiedz się więcej 

Wybrane dane finansowe

Dowiedz się więcej