• 16.12.2015

  Wczoraj, Sygnity S.A. zawarło umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na Hurtownię Danych. Wartość kontraktu to 53 miliony złotych brutto. Współpraca w zakresie zarówno wdrożenia, jak i serwisu zaplanowana jest na 4 lata. Sygnity złożyło ofertę w konsorcjum z Indra Sistemas S.A. i Ericpol Sp. z o.o. Zwycięskie konsorcjum zobowiązane jest do dostarczenia dokumentacji, oprogramowania i niezbędnego sprzętu, a także przeniesienia na ZUS autorskich praw majątkowych do opracowanego systemu oraz udzielenia licencji w zakresie niezbędnym dla właściwego funkcjonowania wdrożonego rozwiązania. Konsorcjanci przeszkolą również pracowników ZUS. 


  PDF (138 kB) Sygnity podpisało znaczącą umowę z ZUS   
 • 09.12.2015

  7 grudnia br. Sygnity S.A. podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na Centralny System Bankowy. Zamówienie obejmuje zarówno uruchomienie produkcyjne systemu CSB, jak również jego integrację w ramach architektury korporacyjnej Banku. Wartość umowy to blisko 54 miliony złotych brutto. System CSB to rozwiązanie, które zastąpi obecnie stosowane rozwiązanie informatyczne w zakresie: bezpośredniej obsługi klienta, administracji „produktami” banku - w szczególności umowami kredytowymi, umowami depozytowymi i rachunkami bieżącymi - wsparcia procesów biznesowych związanych z obsługą klientów i posiadanych przez nich produktów, funkcjonalności księgi głównej bankowej, a także spełniania wymogów regulacyjnych oraz sprawozdawczych nałożonych na Bank.


  PDF (134.32 kB) Sygnity podpisało umowę znaczącą z BGK na Centralny System Bankowy   
 • 07.12.2015

  W czwartek, 3 grudnia br. Sygnity S.A. podpisało znaczącą umowę z ARiMR. Przedmiotem umowy jest utrzymanie i modyfikacje Aplikacji EBS do wersji 12.1 lub wyższej. Aplikacja EBS dla ARiMR zarządza wewnętrznymi finansami Agencji. Wartość umowy to blisko 32 miliony złotych brutto. Umowa została zawarta na 4 lata. Przetarg prowadzony był w trybie ograniczonym w dwóch etapach. Do składania ofert zostało zaproszonych 5 oferentów. Główne kryteria wyboru to cena i deklarowana ilość błędów. Oferta Sygnity została wybrana jako najkorzystniejsza.   PDF (123.91 kB) Sygnity zawarło umowę z ARiMR   
 • 03.12.2015

  W nawiązaniu do ogłoszonej wczoraj, 2 grudnia br. decyzji Ministerstwa Zdrowia* dotyczącej zakończenia przez CSIOZ współpracy z obecnymi podwykonawcami w projekcie P1 w celu umożliwienia jego realizacji w nowej formule Zarząd Spółki Sygnity S.A. informuje, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą, Sygnity S.A. jest jednym z nielicznych lub wręcz jedynym wykonawcą w projekcie P1 (e-Zdrowie), który nie otrzymał od Zamawiającego powiadomienia o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy oraz informacji o naliczeniu kar umownych. 


  Jednocześnie w dniu wczorajszym, tj. 2 grudnia br., Spółka otrzymała pismo od CSIOZ z wnioskiem o złożenie przez Sygnity S.A. propozycji rozwiązania umowy w drodze porozumienia stron.


  Zarząd Sygnity S.A. deklaruje pełną wolę współpracy z CSIOZ zarówno w zakresie kontynuowania - wybranych lub wszystkich komponentów - projektu lub zawarcia porozumienia uwzględniającego prawa i obowiązki stron umowy na realizację zleconego Spółce zakresu prac w ramach projektu P1. 


  * pełne stanowisko Ministerstwa Zdrowia - http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-p1-nowe-otwarcie


 • 03.12.2015

  W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Pawła Szałamachy – Ministra Finansów, opublikowanej w dzienniku Rzeczpospolita w środę, 2 grudnia br., w artykule pt. „Wraca klauzula obejścia prawa”, w którym Pan Minister komentuje funkcjonalności programu e-Podatki w zakresie podatku VAT, cytując za Rzeczpospolitą - „[…] polski fiskus nie dysponuje np. nakładką na informatyczny program podatkowy, pozwalającą na blokadę zwrotu podatku VAT w sposób automatyczny, po szybkim wskazaniu przez system nieprawidłowości. […] brak takiego komponentu został zauważony w resorcie finansów, nie ma go np. we wdrażanym od 2013 roku przez firmę Sygnity programie e-Podatki.” […] *- Zarząd Spółki Sygnity S.A. wyjaśnia, iż zgodnie z realizowaną umową na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-Podatki, a także zgodnie z harmonogramem przewidzianym w tej umowie, funkcjonalności z zakresu obsługi podatku VAT zostaną zrealizowane i uruchomione w roku 2016. Moduł jest częścią platformy Gentax i zastąpi obecnie wykorzystywany system Poltax w zakresie obsługi VAT. Na dzień dzisiejszy zaimplementowana jest blokada zwrotu podatku dla SD (podatek od spadków i darowizn), KP (karta podatkowa) i PCC (podatek od czynności cywilno-prawnych). Podatki te od 30 listopada 2015 roku są uruchomione produkcyjnie w 21 urzędach skarbowych na terenie całej Polski. Oznacza to, że pracownicy Administracji Podatkowej w wyznaczonych jednostkach pracują już w nowym systemie. 


  Kolejnym krokiem będzie uruchomienie rozwiązania w zakresie trzech wspomnianych wyżej podatków we wszystkich pozostałych urzędach skarbowych w Polsce oraz oddanie kolejnego, bardzo ważnego komponentu systemu - Portalu Podatkowego. Jest to nowe rozwiązanie, dotąd nieznane klientom Administracji Podatkowej. W konsekwencji tych działań z rozwiązania wdrażanego przez Sygnity będą mogli korzystać podatnicy w całym kraju. 


  W związku z deklaracjami przedstawicieli Ministerstwa Finansów w zakresie planu realizacji dodatkowych funkcjonalności systemu Zarząd Sygnity S.A. potwierdza gotowość Spółki do pełnej współpracy w tym zakresie. 


  * publikacja wywiadu z Panem Pawłem Szałamachą – Ministrem Finansów - http://www.rp.pl/Wywiady-i-opinie/312019838-Wraca-klauzula-obejscia-prawa.html?template=restricted


 • 27.11.2015

  Na wczorajszym posiedzeniu KIO oddaliła wszystkie odwołania złożone do oferty Sygnity S.A. w przetargu na Hurtownię Danych ZUS. Ta decyzja oznacza wygraną Sygnity. Wartość kontraktu ZUS to 53 miliony złotych brutto. Współpraca w zakresie zarówno wdrożenia jak i serwisu zaplanowana jest na 4 lata. Sygnity złożyło ofertę w konsorcjum z Indra Sistemas S.A. i Ericpol Sp. z o.o.

  PDF (134.78 kB) Oferta Sygnity wygrywa w przetargu na hurtownię danych dla ZUS   
 • 17.11.2015

  W listopadzie br. w wyniku połączenia kompetencji spółki Max Elektronik specjalizującej się w rozwiązaniach własnych opartych na nowoczesnych technologiach informatycznych oraz części Sygnity, skupiającej kompetencje konsultingowe oraz wdrożeniowe w zakresie praktycznego wykorzystania światowych rozwiązań klasy ERP, CRM, BI, BPM, ESB, SOA i ECM powstała Sygnity Business Solutions. Poprzez efekt synergii zbudowano w Grupie Kapitałowej Sygnity unikalne centrum kompetencji, specjalizujące się w rozwiązaniach wspierających efektywne zarządzanie firmą oraz instytucją. Wśród klientów spółki znajdują się zarówno międzynarodowe korporacje, spółki krajowe oraz instytucje publiczne, które dzięki oferowanym rozwiązaniom informatycznym dążą do ponoszenia swojej efektywności.

  PDF (316.16 kB) Grupa Sygnity wzmacnia pozycję rynkową w ramach Sygnity Business Solutions   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl

Zobacz także:

Raporty bieżące

Dowiedz się więcej 

Prezentacje i webcasty

Dowiedz się więcej 

Wybrane dane finansowe

Dowiedz się więcej