• 13.10.2015

  Oferta Sygnity S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na Centralny System Bankowy BGK – 40,55 mln brutto PLN za wykonanie zamówienia podstawowego (53,97 mln brutto PLN z prawem opcji). Spełnia ona wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów łącznie – 99,67 punktów, według przyjętego w postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – waga 40; funkcjonalność - waga 60.

  PDF (209.67 kB) Oferta Sygnity wybrana w przetargu na centralny system bankowy BGK   
 • 31.08.2015

  Rada Nadzorcza Sygnity na wniosek Prezesa Zarządu powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Jakuba Leśniewskiego. Nowy Członek Zarządu podejmie obowiązki od 1 października br. Jakub Leśniewski to doświadczony menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami wiodących międzynarodowych firm. Do Sygnity przechodzi z polskiego oddziału Atos SE, globalnego lidera usług informatycznych, gdzie pełnił rolę Dyrektora ds. Finansowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w GlaxoSmithKline, od 1996 do 1999 roku kontynuował rozwój zawodowy w strukturach funduszu Eastbridge Group. W 1999 roku objął stanowisko CFO w Multikino & M-Investments. Sprawował je do 2003 roku, przez rok łącząc funkcję CFO z pozycją p.o. Dyrektora Generalnego. W latach 2003-2008 związany z Grupą LVMH w funkcji CFO dla Europy Centralnej Grupy Sephora.

  PDF (203.19 kB) Sygnity z nowym Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych   
 • 27.08.2015

  Proxama i Sygnity łączą siły, aby umożliwić emitentom kart świadczenie usług mobilnych typu plug and play. W ramach partnerstwa łączymy rozwiązania w zakresie płatności mobilnych NFC i proximity marketing z doświadczeniem w dziedzinie integracji. Sygnity S.A. – wiodący dostawca rozwiązań mobilnych w płatnościach elektronicznych w technologii NFC i HCE oraz Proxama PLC (AIM: PROX) –międzynarodowy dostawca usług w zakresie handlu mobilnego, specjalizujący się w rozwiązaniach typu proximity marketing, a także dostawca rozwiązań płatniczych typu end-to-end dla emitentów kart i operatorów płatności, ogłosiły w dniu dzisiejszym zawarcie strategicznego partnerstwa i międzynarodowej umowy odsprzedaży. W ramach umowy emitenci kart i operatorzy płatności mogą opracowywać i świadczyć nowe usługi w odpowiedzi na coraz większe potrzeby swoich klientów w zakresie zaawansowanych rozwiązań płatniczych - według Visa, Polska już jest liderem w Europie w zakresie płatności zbliżeniowych, 70% kart Visa ma tę funkcjonalność. W ramach zawartego partnerstwa Sygnity będzie prowadzić na terenie Polski sprzedaż i wdrożenia rozwiązań Proxama w zakresie płatności mobilnych NFC, Tokenisation, HCE, zaawansowanego zarządzania kodami PIN i zarządzania cyklem życia kart inteligentnych. 

  PDF (453.62 kB) Strategiczne partnerstwo Proxama i Sygnity   
 • 07.08.2015

  Raport finansowy Grupy Sygnity za III kwartały roku obrotowego 2014/2015 obejmujący okres od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 wykazuje, że mimo ujemnej dynamiki przychodów w ujęciu rok do roku, spółka utrzymuje poziomy rentowności operacyjnej. Sygnity zdecydowanie poprawiło działanie procesów biznesowych i dyscyplinę kosztów ogólnych oraz uelastyczniło strukturę organizacji, dostosowując ją do możliwości szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową. Zmiany dokonane wewnątrz Spółki służą stworzeniu zdrowej bazy pod realizację Planu Strategicznego na lata 2016- 2020.

  PDF (231.43 kB) Sygnity utrzymuje poziomy rentowności operacyjnej w III kwartale roku obrotowego 2014/2015   
 • 28.07.2015

  Sygnity zawarło z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej umowę na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ). Wartość kontraktu to blisko 31 milionów złotych brutto. Stworzony przez Sygnity System PSZ to nowoczesne rozwiązanie wspierające pracowników urzędów pracy w zakresie obsługi klientów, zgłaszanych ofert pracy i szkoleń, analizy rynku pracy, poziomu i struktury bezrobocia, a także rozliczenia dofinansowań unijnych. Jest to rozwiązanie interoperacyjne umożliwiające wymianę danych zarówno z innymi aplikacjami funkcjonującymi w obszarze PSZ, jak również kompatybilne z systemami wykorzystywanymi przez inne resorty, czy podmioty, m.in.: US, GUS, ZUS, ESEL, banki (płatności elektroniczne).

  PDF (239.44 kB) Sygnity podpisuje umowę z MPiPS na system PSZ   
 • 09.07.2015

  Szanowni Państwo, 


  W nawiązaniu do zachowania kursu akcji Sygnity S.A. w ostatnich tygodniach oraz informacji o zmianach organizacyjnych w Grupie pragniemy poinformować, że w powyższym okresie nie nastąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji i kondycji spółki w stosunku do informacji zawartych w raporcie półrocznym z dn. 26 maja 2015. W opinii mojej i Zarządu stopień ostatnich spadków kursu akcji Sygnity S.A. na GPW jest nieuzasadniony, a aktualna cena jest bardzo mocno zaniżona i nie odzwierciedla potencjału oraz planów rozwojowych Grupy Sygnity. Naszym zdaniem akcje są niedowartościowane od dłuższego czasu, dlatego też zdecydowaliśmy się zaproponować Walnemu Zgromadzeniu przeprowadzenie skupu akcji własnych. Upoważnienie takie otrzymaliśmy i od 1 czerwca br. skup jest realizowany.


  Jak komunikowaliśmy w raporcie półrocznym, obecnie pracujemy nad 5-letnią strategią rozwoju, która zostanie zaprezentowana jesienią br. Aby lepiej przygotować się do jej realizacji, do Zarządu Sygnity S.A. dołączył Roman Durka, jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów w branży IT w Polsce. Wzmacniamy także zespoły Sprzedażowy i Realizacyjny stawiając na nowe, doświadczone osoby. Wzmocnienia kadrowe są dowodem na to, że Grupa nie stoi w miejscu, ale kontynuuje strategię wchodzenia na nowe obszary i rynki. Odzwierciedleniem prowadzonych zmian strategicznych jest także program Zwolnień Grupowych, który pozwoli optymalnie dopasować wielkość organizacji do potrzeb rynkowych i rentowności biznesu.


  Chciałbym także naświetlić ostatnią zmianę kadrową w zarządzie Spółki. Rezygnacja Krzysztofa Ducala nie była dla Zarządu Sygnity S.A. zaskoczeniem. Proces pozyskania nowej osoby na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych jest obecnie na końcowym etapie i niezwłocznie poinformujemy rynek o postępach stosownymi komunikatami bieżącymi. Korzystając z okazji jeszcze raz pragnę podziękować Krzysztofowi za zaangażowanie i osobisty wkład w budowanie wartości Sygnity. Cieszę się, że miałem okazję pracować z tej klasy menedżerem i życzę mu powodzenia w jego dalszych planach zawodowych.


  Jednocześnie chciałbym dodać, że kierownicza kadra działu finansowego i kontrolingu Sygnity pracuje w stabilnym składzie od długiego czasu. Są to bardzo doświadczone osoby, dzięki którym praca tych działów, w tym przygotowanie sprawozdań finansowych i budżetu, przebiegają bez żadnych zakłóceń.


  Z poważaniem,


  Janusz R. Guy
  Prezes Zarządu 
  Sygnity S.A. 


  PDF (167.42 kB) Oświadczenie Zarządu Sygnity S.A. dotyczące spadku kursu oraz zmian organizacyjnych   
 • 06.07.2015

  26 czerwca b.r. Ministerstwo Finansów w ramach prowadzonego wraz z firmą Sygnity S.A. programu e-Podatki, udostępniło nową usługę weryfikacji podatnika VAT. Od tego momentu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z prostego, intuicyjnego narzędzia pozwalającego na sprawdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT.

  PDF (913.42 kB) Nowa usługa wspierająca rzetelnych przedsiębiorców – weryfikacja podatników VAT on-line   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl

Zobacz także:

Raporty bieżące

Dowiedz się więcej 

Prezentacje i webcasty

Dowiedz się więcej 

Wybrane dane finansowe

Dowiedz się więcej