Grupa Sygnity

Grupa Kapitałowa Sygnity liczy cztery Spółki zależne. Podmiotem dominującym jest Sygnity S.A. Wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy wpierają i wzajemnie uzupełniają swoje kompetencje. Dzięki temu Grupa umacnia swoją pozycję na rynku i podejmuje się realizacji największych i najbardziej skomplikowanych technologicznie projektów. Naszą misją jest wspieranie rozwoju biznesu Klientów. Ekspercka wiedza wszystkich spółek oraz ich rozległe doświadczenie zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych pozwala nie tylko na realizację tego celu, ale też znacznie przyczynia się do wzrostu potencjału rozwojowego oraz sprzedażowego Grupy.


W skład Grupy Kapitałowej Sygnity wchodzą następujące podmioty: