Sygnity

Analityk Biznesowy IT

Lokalizacja:

Kraków, Praca zdalna

Doświadczenie:

mid

O projekcie

Rozwiązania budowane dla jednostek administracji publicznej wspierają obsługę obywateli w zakresie pomocy społecznej, wsparcia rodziny, usług społecznych.

 

Twój zakres obowiązków

Zakres dot. analizy biznesowej:

 • Identyfikowanie i modelowanie procesów biznesowych klienta

 • Dokumentowanie wymagań, potrzeb oraz problemów klienta

 • Przygotowywanie propozycji rozwiązań z zakresu architektury biznesowej na podstawie dokonanej analizy

 • Identyfikowanie, wycena ryzyk oraz tworzenie planów ich mitygacji

 • Szacowanie pracochłonności analizy i definiowanie celów, zakresów, produktów i zadań analizy biznesowej

Zakres dot. analizy systemowej:

 • Uzgadnianie z klientem wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu

 • Przekształcanie treści biznesowych zawartych w regułach biznesowych na szczegółowe wytyczne, algorytmy oraz wyrażenia systemowe

 • Zarządzanie złożonością projektu w zakresie analizy (dekompozycja, pakietyzacja, modularyzacja, zarządzanie atrybutami wymagań, zarządzanie zależnościami pomiędzy wymaganiami)

Dodatkowo:

 • Skuteczna prezentacja informacji klientom, menedżerom i pracownikom technicznym

 • Udział w procesie sprzedaży (przygotowanie merytorycznej oferty oraz prezentacje dla klientów)

Nasze wymagania

 • 2 lata doświadczenia na stanowisku analityka biznesowego lub systemowego

 • Znajomość narzędzia Enterprise Architect i Jira

 • Znajomość relacyjnych baz danych i SQL

 • Zdolność prowadzenia procesu analizy i weryfikacji wymagań, w tym aktów prawnych

 • Zdolność do modelowania wymagań w sposób graficzny lub w języku naturalnym, w tym przy użyciu języków modelowania, takich jak UML

 • Zdolności interpersonalne

 • Umiejętność organizacji pracy w ograniczeniach czasowych

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

To oferujemy

 • Możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej

 • Możliwość wyboru formy zatrudnienia: umowa o pracę lub B2B

 • Opiekę medyczną w LuxMed i ubezpieczenie grupowe w MetLife

 • Program kafeteryjny – sam wybierasz benefity (sport, kino, kultura, wypoczynek)

Aplikuj online

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia”.

Administratorem Państwa danych będzie spółka Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.