Sygnity

Analityk Systemowy

Lokalizacja:

Cała Polska, Wrocław

Doświadczenie:

Mid / Regular

Twoje przyszłe zadania:

 • zbieranie i opracowywanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu
 • przekształcanie treści biznesowych zawartych w regułach biznesowych na szczegółowe wytyczne, algorytmy oraz wyrażenia systemowe
 • tworzenie logicznego modelu danych
 • tworzenie dokumentacji analitycznej i projektowej
 • analiza istniejących wymagań tj. przełożenie specyfikacji wymagań na model dostarczanego produktu
 • zarządzanie złożonością projektu w zakresie analizy (dekompozycja, pakietyzacja, modularyzacja, zarządzanie atrybutami wymagań, zarządzanie zależnościami pomiędzy wymaganiami)

 

Nasze wymagania:

 • zdolność prowadzenia procesu analizy i weryfikacji wymagań
 • zdolność do modelowania wymagań w sposób graficzny lub w języku naturalnym
 • znajomość technik modelowania UML i/lub BPMN
 • umiejętność modelowanie baz danych na poziomie logicznym (encje, klasy, …)
 • znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL
 • znajomość narzędzia Enterprise Architect i Jira
 • umiejętność pracy w zwinnym modelu wytwarzania oprogramowania (w szczególności w metodyce Scrum, Kanban)
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy z danymi
 • samodzielność, samoorganizacja pracy i nastawienie na cel
 • cierpliwość, dokładność i dbałość o szczegóły

Mile widziane:

 • znajomość technik XML (XSD, XSLT)
 • znajomość koncepcji z zakresu integracji systemów (SOA, API, WebServices, REST)
 • znajomość zagadnień biznesowych z sektora bankowego

To oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • opiekę medyczną w LuxMed i  ubezpieczenie grupowe w MetLife,
 • program kafeteryjny – sam wybierasz benefity (sport, kino, kultura, wypoczynek).

Aplikuj online

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia”.

Administratorem Państwa danych będzie spółka Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.