Sygnity

Analityk systemowy

Lokalizacja:

Kraków, Praca zdalna, Warszawa

Doświadczenie:

Mid

Twoje przyszłe zadania

Zakres dot. analizy biznesowej:

 • Identyfikowanie i modelowanie procesów biznesowych Klienta
 • Dokumentowanie wymagań, potrzeb oraz problemów Klienta
 • Przygotowywanie propozycji rozwiązań z zakresu architektury biznesowej na podstawie dokonanej analizy
 • Identyfikowanie, wycena ryzyk oraz tworzenie planów ich mitygacji
 • Szacowanie pracochłonności analizy i definiowanie celów, zakresów, produktów i zadań analizy biznesowej

Zakres dot. analizy systemowej:

 • Uzgadnianie z Klientem wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu i przekładanie ich na funkcje systemów informatycznych
 • Tworzenie wizji rozwiązania zgodnej z potrzebami Klienta, na bazie zdefiniowanych wymagań
 • Przekształcanie treści biznesowych zawartych w regułach biznesowych na szczegółowe wytyczne, algorytmy oraz wyrażenia systemowe
 • Identyfikowanie ograniczeń technologii stosowanych do realizacji systemu
 • Zarządzanie złożonością projektu w zakresie analizy (dekompozycja, pakietyzacja, modularyzacja, zarządzanie atrybutami wymagań, zarządzanie zależnościami pomiędzy wymaganiami)

Nasze wymagania

 • 3 lata doświadczenia na stanowisku analityka systemowego / systemowo-biznesowego
 • Znajomość języka UML i SQL
 • Znajomość narzędzia Enterprise Architect i Jira
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Zdolność prowadzenia procesu analizy i weryfikacji wymagań
 • Zdolność do modelowania wymagań w sposób graficzny lub w języku naturalnym, w tym przy użyciu języków modelowania, takich jak UML
 • Umiejętność współpracy z Architektem, Deweloperem i Klientem
 • Umiejętność analizowania problemów i szybkiego znajdowania potencjalnych rozwiązań
 • Umiejętność organizacji pracy w ograniczeniach czasowych

Oferujemy:

 • Możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej
 • Możliwość wyboru formy zatrudnienia: umowa o pracę lub B2B
 • Opiekę medyczną w LuxMed i ubezpieczenie grupowe w MetLife
 • Program kafeteryjny – sam wybierasz benefity (sport, kino, kultura, wypoczynek)

Aplikuj online

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia”.

Administratorem Państwa danych będzie spółka Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.