Sygnity

Konsultant aplikacji GIS

Lokalizacja:

Gdańsk, Praca zdalna, Warszawa, Zabrze

Doświadczenie:

mid

Twój zakres obowiązków

 • Wsparcie dla branż użyteczności publicznej w obszarze GIS, zarządzania majątkiem sieciowym (eksploatacja, inwestycje), zarządzania pracą brygad

 • Udział we wdrożeniach aplikacji mobilnych i centralnych

 • Parametryzacja i testowanie konfiguracji rozwiązań

 • Wsparcie i szkolenie użytkowników końcowych

 • Tworzenie i utrzymywanie instrukcji i procedur

 • Udział w projektowaniu nowych rozwiązań

Nasze wymagania

 • Wykształcenie średnie/wyższe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację pisemną oraz czytanie dokumentacji technicznej

 • Zapał do poznawania nowych technologii i rozwiązywania problemów

 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji (learn, unlearn, relearn)

 • Umiejętność szerokiego spojrzenia na zadanie/projekt

 • Znajomość języka SQL (doświadczenie w przetwarzaniu danych)

Mile widziane

 • Znajomość oprogramowania GIS

 • Znajomość problematyki związanej z systemami GIS/CAD

 • Znajomość zagadnień z zakresu projektowania i budowy aplikacji mobilnych

 • Znajomość bazy danych Oracle (SQL, PL/SQL, APEX)

 • Doświadczenie w programowaniu .Net lub/i Java

 • Doświadczenia z pracy w biznesie utilities

To oferujemy

 • Możliwość pracy zdalnej

 • Możliwość wyboru formy zatrudnienia: umowa o pracę lub B2B

 • Opiekę medyczną w LuxMed i ubezpieczenie grupowe w MetLife
 • Program kafeteryjny – sam wybierasz benefity (sport, kino, kultura, wypoczynek)

Aplikuj online

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia”.

Administratorem Państwa danych będzie spółka Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.