Sygnity

Menedżer Projektu

Lokalizacja:

Cała Polska, Praca zdalna

Doświadczenie:

mid

O projekcie:

Obszar biznesowy, do którego możesz dołączyć w roli Menedżera Projektu, wspiera przedsiębiorstwa w procesach transformacji rynku energii. Realizujemy szereg wdrożeń autorskich rozwiązań IT, zapewniamy rozwój funkcjonalny oprogramowania oraz utrzymanie i jego asystę techniczną. Jednocześnie współpracujemy z klientami w pracach nad nowymi inicjatywami rozwojowymi systemu, będącymi efektem nowych potrzeb biznesowych klienta oraz zmian regulacyjnych w branży energetycznej. Możemy pochwalić się innowacjami produktowymi i 10-15% wzrostem biznesu każdego roku.
W związku ze zwiększoną skalą działania poszukujemy PM do prowadzenia nowych projektów.
Osoba, która dołączy do zespołu, będzie miała możliwość korzystania z najlepszych praktyk biznesowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń z setkami specjalistów z grupy Total Specific Solutions, której częścią Sygnity stało się w maju tego roku.

W naszej firmie będziesz:

 • Opracowywać strukturę podziału prac w projekcie i monitorować realizację zadań
 • Zarządzać ryzykiem projektu, diagnozować i na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy
 • Planować zasoby do projektu
 • Nadzorować jakość produktów realizowanych w ramach projektu i czuwać nad ich dostawą do Klienta
 • Zarządzać kosztami projektu (wycena, planowanie, rozliczanie kosztów)
 • Opracowywać zasady komunikacji w projekcie w oparciu o standardy i metody pracy dostępne w Spółce oraz czuwać nad ich realizacją
 • Raportować status projektów zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi i w oparciu o dostępne w Spółce narzędzia
 • Odpowiadać za harmonogram projektu, terminy i KPI

Pasujesz do nas idealnie, jeśli:

 • Posiadasz 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w obszarze produkcji oprogramowania (w metodyce kaskadowej i/lub zwinnej)
 • Znasz proces wytwarzania oprogramowania
 • Masz wykształcenie wyższe techniczne
 • Potrafisz zarządzać portfelem projektów i monitorować wskaźniki
 • Znasz standardy i narzędzia wsparcia projektów
 • Potrafisz czytelnie raportować
 • Masz dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • Jesteś osobą samodzielną i zdeterminowaną w dążeniu do celu
 • Posiadasz zdolność planowania i zarządzania czasem

Świetnie, jeśli dodatkowo:

 • Posiadasz certyfikaty z zarządzania projektami (np. PRINCE2, IPMA, PMI)

W Sygnity możesz liczyć na:

 • Możliwość wyboru formy zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt B2B
 • Możliwość pracy w trybie stacjonarnym, hybrydowym lub zdalnym
 • Opiekę medyczną w LuxMed
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Program kafeteryjny – sam wybierasz benefity (sport, kino, kultura, wypoczynek)

Aplikuj online

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia”.

Administratorem Państwa danych będzie spółka Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.