Sygnity

.Net Developer / .NET розробник

Lokalizacja:

Cała Polska, Praca zdalna

Doświadczenie:

mid/senior

*for Ukrainian scroll down

.Net Developer

The main scope of Sygnity’s activity is software development, implementation and maintenance. Sygnity also provides infrastructure and application integration as well as IT consulting. Most of the banks in Poland, the most important state offices and companies from energy sector use our solutions.

We employ people with various competences (analysts, architects, developers, testers) and different experience. We have various projects open at a time in various IT technologies. As we provide tasks on different levels of difficulty, we invite Junior, Mid and Senior Programmers – we will adjust the offer to your skills.

What do you need to know?

  • Knowledge of: C#, ASP.Net
  • Knowledge of relational databases, e.g. Oracle, MSSQL
  • Knowledge of Git
  • Higher technical education
  • In some areas we develop knowledge of mobile technologies

How do we work in Sygnity?

Our programmers most often focus on one project. We don’t always work on the project in one location and our teams work remotely. But if you wish to, you can work from one of our eight offices across Poland. We communicate using JIRA, Confluence, Teams. A significant number of our projects is carried out in agile model.

***

.NET розробник

Основною сферою діяльності Sygnity є виробництво, введення та обслуговування програмного забезпечення, інтеграція інфраструктури та додатків, а також ІТ-консалтинг. Більшість банків у Польщі, важливі державні установи та енергетичні компанії використовують наші рішення.

Люди, які формують наші проєктні команди, мають різні компетенції (аналітики, архітектори, програмісти, тестувальники) та різний рівень досвіду. Ми маємо багато різних проєктів та працюємо з різними технологіями. Заохочуємо Вас відправити заявку на посаду Молодшого програміста, Програміста та Старшого програміста. Пропонуємо завдання із різним рівнем складності. Достосуємо нашу пропозицію до Ваших вмінь.

Що вам потрібно знати?

     Зняння: C#, ASP.Net

     Знання реляційних баз даних, наприклад Oracle, MSSQL

     Знання Git

     Вища технічна освіта

     В деяких сферах розвиваємо знання мобільних технологій

Як ми працюємо в Sygnity?

Найчастіше зосереджуємося на одному проєкті. Не завжди працюємо над спільним проєктом в одному місці, а наші команди працюють дистанційно. Але якщо ви бажаєте, ви можете працювати в одному з восьми наших офісів по всій Польщі. Ми спілкуємося за допомогою JIRA, Confluence, Teams. Більша частина наших проєктів реалізується спираючись на agile-методи.

Aplikuj online

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia”.

Administratorem Państwa danych będzie spółka Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.