Sygnity

Kierownik Projektu

Lokalizacja:

Wrocław

Doświadczenie:

Mid

Wymagania:

 • Doświadczenie jako Kierownik Projektu– min. 4 lata
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki informatyczne
 • Certyfikat Scrum lub Prince2Agile, Prince2
 • Udokumentowane doświadczenie w udziale w projektach Agile
 • Dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Znajomość procesów wytwarzania oprogramowania
 • Znajomość standardów i narzędzi wsparcia projektów
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy zespołu na rzecz efektywnej i odpowiedzialnej realizacji postawionych celów, wspieranie zespołu w sytuacjach konfliktowych
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Umiejętność czytelnego raportowania
 • Dobrą znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Znajomość rynku energii i branży elektroenergetycznej

Zadania:

 • Opracowanie struktury podziału prac w projekcie, przydział i monitorowanie zadań
 • Zarządzanie ryzykiem projektu i rozwiązywanie pojawiających się problemów
 • Planowanie zasobów (w tym również udziału podwykonawców)
 • Uzgodnienia projektowe z Klientem w trakcie trwania projektu
 • Nadzór nad jakością produktów realizowanych w ramach projektu i dostawą produktów (w tym usług) projektu do Klienta
 • Zarządzanie kosztami projektu (wycena, planowanie, rozliczanie kosztów)
 • Opracowanie zasad komunikacji w projekcie
 • Zapewnienie właściwej komunikacji z zespołami realizacyjnymi, w szczególności w zakresie koordynacji prac i zarządzania ryzykiem
 • Raportowanie statusu projektów zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi i w oparciu o dostępne w spółce narzędzia
 • Nadzór i odpowiedzialność  za harmonogram projektu, terminy, KPI

Z nami zyskasz:

 • Benefity pozapłacowe: opieka medyczna, Multisport, ubezpieczenie grupowe)
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Długofalowe zatrudnienie

Aplikuj online

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797, Warszawa dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia”.

Administratorem Państwa danych będzie spółka Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.