Sygnity

Kierownik Projektu

Lokalizacja:

Gdańsk, Wrocław

Doświadczenie:

Mid

Wymagania:

 • Doświadczenie jako Kierownik Projektu– min. 4 lata,
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki informatyczne,
 • Znajomość rynku energii i branży elektroenergetycznej,
 • Certyfikat Scrum lub Prince2Agile, Prince2,
 • Udokumentowane doświadczenie w udziale w projektach Agile,
 • Dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • Znajomość procesów wytwarzania oprogramowania,
 • Znajomość standardów i narzędzi wsparcia projektów,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy zespołu na rzecz efektywnej i odpowiedzialnej realizacji postawionych celów, wspieranie zespołu w sytuacjach konfliktowych,
 • Umiejętności negocjacyjne,
 • Umiejętność czytelnego raportowania,
 • Dobrą znajomość języka angielskiego.

Zadania:

 • Opracowanie struktury podziału prac w projekcie, przydział i monitorowanie zadań,
 • Zarządzanie ryzykiem projektu i rozwiązywanie pojawiających się problemów,
 • Planowanie zasobów (w tym również udziału podwykonawców),
 • Uzgodnienia projektowe z Klientem w trakcie trwania projektu,
 • Nadzór nad jakością produktów realizowanych w ramach projektu i dostawą produktów (w tym usług) projektu do Klienta,
 • Zarządzanie kosztami projektu (wycena, planowanie, rozliczanie kosztów),
 • Opracowanie zasad komunikacji w projekcie,
 • Zapewnienie właściwej komunikacji z zespołami realizacyjnymi, w szczególności w zakresie koordynacji prac i zarządzania ryzykiem,
 • Raportowanie statusu projektów zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi i w oparciu o dostępne w spółce narzędzia,
 • Nadzór i odpowiedzialność  za harmonogram projektu, terminy, KPI.

Z nami zyskasz:

 • Benefity pozapłacowe: opieka medyczna, Multisport, ubezpieczenie grupowe),
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • Długofalowe zatrudnienie.

Aplikuj online

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797, Warszawa dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia”.

Administratorem Państwa danych będzie spółka Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.