Sygnity

Projektant Systemów Informatycznych

Lokalizacja:

Cała Polska, Kraków, Praca zdalna

Doświadczenie:

mid

Twoje przyszłe zadania:

 • Przekładanie wymagań systemu ujętych w dokumentacji analitycznej na szczegółowy projekt techniczny;
 • Optymalizowanie projektu technicznego rozwiązania poprzez identyfikację powtarzających się elementów funkcjonalnych oraz zapewnienie jego integracji z innymi projektami w ramach projektu;
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego oraz weryfikacja kompletności i spójności funkcjonalności systemu informatycznego zgodnie z przyjętym modelem architektury systemu;
 • Tworzenie wytycznych do przeprowadzenia testów i dokumentacji technicznej;
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej  i projektowej systemu informatycznego;
 • Współudział w określaniu czasochłonności danego projektu informatycznego, w tym poszczególnych jego funkcjonalności;
 • Wyjaśnienie merytorycznych błędów zgłaszanych na etapie realizacji testowania systemu informatycznego.

 

Nasze wymagania:

 • Umiejętność projektowania;
 • Znajomość technologii i metodyk projektowych;
 • Umiejętność projektowania i tworzenia relacyjnych baz danych a w szczególności Oracle, PostgreSql;
 • Umiejętność analizy specyfikacji i wymagań;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i projektowej;
 • Dobra znajomość technologii J2EE oraz zasad tworzenia aplikacji w oparciu o tę technologię;
 • Umiejętność programowania w języku JAVA;
 • Bardzo dobra znajomość budowania zapytań SQL;
 • Dobra znajomość XML, XSD, XSLT;
 • Dobra znajomość HTML, JSP, JAVASCRIPT;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (1 rok)
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

To oferujemy:

 • Możliwość pracy zdalnej;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę B2B;
 • Opiekę medyczną w LuxMed i ubezpieczenie grupowe w MetLife;
 • Program kafeteryjny – sam wybierasz benefity (sport, kino, kultura, wypoczynek).

Aplikuj online

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia”.

Administratorem Państwa danych będzie spółka Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.