Sygnity

Specjalista ds. podatków – 0,5 etatu

Lokalizacja:

Warszawa

Doświadczenie:

Senior

Czym będziesz się zajmował:

 • Interpretacją i optymalizacją zagadnień podatkowych w firmie,
 • Doradztwem podatkowym w zakresie optymalizacji podatkowej projektów lub inwestycji,
 • Poprawnością deklaracji podatkowych oraz prowadzeniem wymaganej dokumentacji,
 • Obliczaniem podatków dochodowych,
 • Wypełnianiem zeznań i deklaracji podatkowych, m.in. VAT, CIT, IFT,
 • Kalkulacją podatku odroczonego,
 • Analizą oraz weryfikacją dokumentacji księgowej pod względem rozliczeń podatkowych,
 • Analizą i oceną umów oraz transakcji pod kątem podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk podatkowych,
 • Przygotowywaniem opinii i rekomendacji dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • Przygotowywaniem pism oraz wniosków kierowanych do organów podatkowych,
 • Planowaniem wysokości podatku należnego w przyszłości (na podstawie prognozowanego budżetu),
 • Identyfikacją obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego,
 • Monitorowaniem zmian w przepisach i orzecznictwie w zakresie podatków.

Wymagania:

 • Znajomość sporządzania dokumentacji cen transferowych,
 • 4 letnie doświadczenie w branży,
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: podatki, rachunkowość finanse,
 • Znajomość obszaru rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.

Mile widziane:

 • Uprawnienia doradcy podatkowego.

Aplikuj online

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797, Warszawa dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia”.

Administratorem Państwa danych będzie spółka Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.