Sygnity

Starszy Programista Java

Lokalizacja:

Kraków, Praca zdalna

Doświadczenie:

senior

Twoje przyszłe zadania:
 • Wytwarzanie, modyfikacja i komentowanie kodu źródłowego,
 • Uszczegóławianie założeń projektowych we współpracy z analitykiem – projektantem,
 • Dostosowywanie  struktury bazy danych (sql),
 • Test jednostkowy i integracyjny zmian wprowadzonych w kodzie źródłowym,
 • Diagnozowanie i poprawa zgłoszonych usterek w teście integracyjnym i systemowy
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji technicznej  i projektowej systemu informatycznego.
 • Współudział w określaniu czasochłonności danego projektu informatycznego, w tym poszczególnych jego funkcjonalności.
 • Tworzenie wytycznych do przeprowadzenie testów i dokumentacji technicznej.
Nasze oczekiwania:
 • Dobra znajomość programowania w języku JAVA
 • Podstawowa znajomość serwera aplikacyjnego JBoss, Wildfly
 • Dobra znajomość technologii webowych
 • Znajomość wzorców projektowych
 • Doświadczanie w pisaniu JUnit
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i  projektowej
 • Umiejętność projektowania i tworzenia relacyjnych baz danych
 • Kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
Mile widziane:
 • Umiejętność analizy specyfikacji i wymagań
To oferujemy:
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Możliwość wyboru formy zatrudnienia: umowa o pracę lub B2B
 • Opiekę medyczną w LuxMed i  ubezpieczenie grupowe w MetLife
 • Program kafeteryjny – sam wybierasz benefity (sport, kino, kultura, wypoczynek)

Aplikuj online

Wszystkich aplikujących Kandydatów prosimy o obowiązkowe zawarcie w CV następującej formuły: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia”.

Administratorem Państwa danych będzie spółka Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Postępu 17B 1, 02-676, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.