Sygnity

Transformacja Cyfrowa w obszarze konwersji zachowania użytkownika w ujęciu wielokanałowym

Sygnity od 30 lat dostarcza bankom i innym instytucjom finansowym rozwiązania IT, które pozwalają im szybko dostosowywać się do nowych regulacji prawnych a także realizować procesy biznesowe takie, jak: sprzedaż i obsługa klienta, zarządzanie ceną i produktami, raportowanie obligatoryjne, czy obsługa rynków zagranicznych.
Regularnie rozwijamy swoją ofertę dla bankowości, wychodząc naprzeciw zmieniającym się regulacjom, trendom i potrzebom naszych klientów.

W związku z tym do swojej oferty włączyliśmy platformy umożliwiające obsługę klientów w wielu kanałach równocześnie (Omnichannel). Tym samym nasze usługi Transformacji Cyfrowej polskiej bankowości stają się kompletne i adresują najważniejsze potrzeby zarówno rynku, jak i klientów.

Transformacja cyfrowa w obszarze interakcji z klientem

Transformacja cyfrowa w obszarze obsługi klienta z sektora finansowego to proces łączenia danych, w celu personalizacji jego doświadczeń. Zamierzeniem takiej transformacji (lub tych działań) jest pogłębianie relacji z klientem i budowanie zaufania do tej instytucji i jej marki.

Cyfrowa transformacja dla bankowości

Branża usług finansowych została skonstruowana na bezpośredniej interakcji z drugim człowiekiem w oparciu o zaufanie. Wyzwaniem, z którym dzisiaj muszą zmierzyć się banki, jest dalsza rozbudowa relacji z klientem za pośrednictwem technologii informatycznych. Wybrane platformy cyfrowe powinny charakteryzować się: elastycznością wdrożenia oraz możliwością adresowania wielokanałowego na potrzeby komunikacji z użytkownikami banków.

Jak sprawić żeby zdalna obsługa klienta była bardziej efektywna? W tym celu niezbędne są narzędzia, które skutecznie, intuicyjnie i szybko wspierają klienta w rozwiązaniu jego sprawy tak, jak podczas wizyty w placówce bankowej. Zdalna obsługa klienta stanowi istotę procesu transformacji cyfrowej i ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie poprzez budowanie jakościowej interakcji z klientem (konsumentem), instytucje finansowe mogą wzmacniać swoją pozycję rynkową i rozszerzać bazę klientów.

Wybrane wyzwania bankowości

Pracując wspólnie z dostawcami platform cyfrowych takimi, jak Adobe, Magnolia czy Sitecore, chcemy adresować wyzwania, przed którymi stoją dzisiaj globalne instytucje finansowe. Do tych wyzwań mogą należeć między innymi:

 • duże wolumeny danych pochodzących z różnych źródeł, zbierane od lat, które często utrzymywane są w oddzielnych silosach
 • ograniczone możliwości analizy danych, wynikające z braku jasnej strategii cyfrowej w obszarze wykorzystania wyników przeanalizowanych danych
 • duża liczba systemów współistniejących, w tym marketingowych, analitycznych, webowych (różne systemy CMS), aplikacji mobilnych, które nieefektywnie wykorzystują potencjał komunikacji z klientem w obszarze Omnichannel
 • bariery we wprowadzaniu rozwiązań chmurowych, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo oraz wydajność dostarczanych rozwiązań, zwłaszcza na styku systemów cyfrowych i zewnętrznej komunikacji (np. poprzez www),
 • niepełna analiza potrzeb klienta w kanałach zwrotnych, w tym analiza pozostawianych opinii (np. w zakresie poprawy obsługi klienta)

Oferta Sygnity

Aby zapewnić klientom banków komfortowe i spójne doświadczenia w różnych kanałach online oraz offline (omnichannel), oferujemy:

Warsztaty wymagań i analiza potrzeb cyfrowych

 • identyfikacja obszarów do transformacji cyfrowej
 • wymagane połączenia systemów informacji o kliencie
 • wypracowanie celu transformacji cyfrowej

Budowa koncepcji idealnego doświadczenia cyfrowego

 • klient nowy oraz klient istniejący
 • definiowanie ścieżki klienta (Customer Journey)
 • wypracowanie strategii do budowy dalszej konwersji

Wdrożenie koncepcji i uruchomienie przyśpieszonej konwersji

 • dopasowanie platformy interakcji z klientem w obszarze Customer Experience
 • połączenie kanałów strategii omnichannelowej
 • połączenie źródeł danych w celu zapewnienia najlepszych spersonalizowanych doświadczeń

Utrzymanie i dalszy rozwój

 • rozbudowa wdrożonego systemu CX o dodatkowe moduły, w tym: analityki ruchu, celowania marketingu, kontroli wydatków marketingowych, wyliczania opłacalności kampanii
 • integracja wdrożonego systemu z istniejącymi systemie CRM oraz ERP
 • rozwój w celu zapewnienia tak zwanego Total Experience

Platformy

Platformy cyfrowe w obszarze doświadczeń klienta (Customer Experience), to jeden z filarów, na których opieramy swoje usługi Transformacji Cyfrowej. Globalni dostawcy tych rozwiązań zostali przez nas wybrani pod kątem funkcjonalności, bezpieczeństwa, zgodności z wymaganiami RODO, skalowalności oraz łatwości wdrożenia, integracji oraz dalszego rozwoju i utrzymania.

Poznaj naszą ofertę

Porozmawiaj z ekspertem

Tomasz Gibas

Dyrektor Rozwoju Usług Cyfrowych

tgibas@sygnity.pl

Masz pytania odnośnie tego produktu?

W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

Polityka prywatności