Sygnity dla Administracji Publicznej

 

Sygnity jest jednym z liderów rynku rozwiązań dla sektora publicznego. Jako eksperci dziedzinowi i technologiczni, uczestniczymy w najważniejszych projektach transformacyjnych administracji podatkowej i celnej oraz w ochronie zdrowia tworząc mocne fundamenty e-państwa. W ten sposób zapewniamy najwyższy standard cyfryzacji państwa.

Osiągnięcia

Tworzyliśmy i rozwijamy wiele z centralnych rejestrów publicznych. Realizujemy jeden z najnowocześniejszych w Europie projekt systemu podatkowego e-Podatki. Systemy Sygnity kontrolują i rozliczają miliardy złotych na programy walki z bezrobociem i pomocy społecznej. Usprawniamy codzienną pracę administracji publicznej w całym kraju.

Główni Klienci

 
Samorządy
Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy
Ośrodki Pomocy Społecznej
 
Resorty rządowe
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości
Prokuratura Generalna
 
Służby mundurowe
Wojsko Polskie
Policja
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Straż Graniczna
Państwowa Straż Pożarna
Służba Celna
 
Inne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Narodowy Fundusz Zdrowia
Główny Urząd Statystyczny
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Poczta Polska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
 

Oferta

  Ochrona zdrowia
Analizy i monitorowanie rynku ochrony zdrowia
System wykrywania nadużyć
Regiolnalne platformy wymiany danych medycznych
  Zabezpieczenie społeczne
Analizy i raportowanie, dotyczące rynku pracy
Automatyzacja procesów w urzędach pracy
Automatyzacja pracy służb zabezpieczenia społecznego
  Samorządy
Optymalizacja budżetów w oświacie
Zarządzanie procesami zaplecza
  Administracja podatkowa
Rejestry podatkowe
Automatyzacja procesów
  Rejestry państwowe
 
 

Kluczowe rozwiązania

Hurtownie danych
Ochrona zdrowia

Hurtownia Danych w projekcie P1. Ponad 500 raportów i ponad
150 wskaźników do monitorowania kluczowych obszarów
systemu ochrony zdrowia w Polsce.

e-Podatki
administracja podatkowa > rejestry podatkowe

Centralizacja rejestrów podatkowych i transformacja kluczowych
procesów całej administracji podatkowej, opartej na amerykańskiej
platformie GenTax.

e-Oświata
Samorządy > optymalizacja budżetów w oświacie

Optymalizacja wymiany informacji między szkołami i wydziałami oświaty oraz optymalizacja budżetów samorządowych na cele edukacyjne.

Zintegrowany system dziedzinowy
Samorządy > zarządzanie procesami zaplecza

Automatyzacja procesów, kluczowych dla finansów samorządów,
zarządzanie rejestrami, analizy i sprawozdawczość.